17 czerwca, 2016

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie likwidacyjne spółki z o.o. nie jest prostą i szybką operacją, wiąże się bowiem z podjęciem wielu działań przewidzianych prawem, które doprowadzą do ostatec...

13 czerwca, 2016

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

Czym jest aport? Dynamiczny rozwój rozmaitych firm i spółek, ale także niestabilność ich funkcjonowania wynikająca z zawirowań gospodarczo – ekonomicznych, powodują, że przedsiębiorcy czy wspólnicy szukają różnych sposob...

Komisja rewizyjna w spółce z o.o.

Komisja rewizyjna w spółce z o.o. Każdemu przeciętnemu obywatelowi takie określenia, jak komisje, kontrole, kojarzą się zdecydowanie pejoratywnie. Tak więc sama nazwa – komisja rewizyjna – z pewnością budzi niepokój i negat...

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki z o.o., miewa trudności związane z ich funkcjonowaniem. Najczęstszym powodem takich problemów jest utrata płynności finansowej, co skutku...

23 maja, 2016

Czym jest spółka z o.o.?

Czym jest spółka z o.o.? Przed wszystkimi chętnymi do rozpoczęcia upragnionej pracy „na swoim” stoi wiele trudnych decyzji jeszcze więcej pracy, aby móc pokonać drogę od pomysłu na biznes, do jego pełnej realizacji i sukcesu...

13 maja, 2016

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. Dzisiaj kontynuujemy dalsze zagłębianie się w zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przechodząc do kwestii, które leżą u dosłownych podstaw ich funk...

8 maja, 2016

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej występujących form spółki kapitałowej niezależnie od szerokości geograficznej. Do tej pory mieliśmy okazję przybliż...

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest najważniejszym organem tego podmiotu obok zarządu spółki, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy sp...

7 maja, 2016

Dywidenda w spółce z o.o.

Dywidenda w spółce z o.o. Jednym z najważniejszych motywów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólników, czy też dołączenie osoby do grupy wspólników już istniejącej spółki z o.o. jest czerpanie...