15 lutego, 2016

Zakładanie spółki z o.o. przez cudzoziemca

Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemca Ostatnio coraz częściej zdarza się, że do Polski przybywają mieszkańcy innych krajów i wielu z nich myśli o założeniu działalności gospodarczej, jednak przy braku znajomości nasze...

14 lutego, 2016

Jak założyć spółkę z o.o. będąc za granicą?

Jak założyć spółkę z o.o. będąc za granicą? Co możemy zrobić w sytuacji, gdy znajdujemy się za granicą, a chcemy założyć spółkę z o.o. w Polsce? Scenariusz ten sprawia pewne utrudnienia, ponieważ standardowy sposó...

12 lutego, 2016

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. przez internet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najbardziej powszechnych form działalności gospodarczej; jak inne, mają one swoje wady i zalety. Jednym z istotnych plusów jest fakt,...

9 lutego, 2016

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. czasem nie jest brane pod uwagę przez przedsiębiorców planujących działać w pojedynkę. Już samo słowo „spółka” bywa dla niektórych myląca, b...

Gotowe spółki z o.o. pod dotacje unijne

Gotowe spółki z o.o. pod dotacje unijne Jak często spotykasz się z oznaczeniami „Finansowanie ze środków UE”? Prawie każdego dnia można trafić na przedsięwzięcia zrealizowany dzięki wspófinansowaniu z funduszy europejskic...

5 lutego, 2016

Zakup gotowej spółki z o.o. krok po kroku

Zakup gotowej spółki z o.o. krok po kroku. Niezależnie czy zdecydowałeś się na na zakup gotowej spółki z o.o. z racji oszczędności czasu, kompleksowości, bezpieczeństwa, czy też dodatkowych usług związanych z zakupem, war...

3 lutego, 2016

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. Dzisiaj spojrzymy bliżej na jeden z podstawowych tematów związanych z założeniem spółki z o.o. Często można przeczytać, że taka forma działalności z wielu powodów staje się coraz bardzi...

2 lutego, 2016

Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent w spółce z o.o. Prokura (od łacińskiego per procura, czyli „w zastępstwie”) jest rodzajem pełnomocnictwa, mogącym dać osobie fizycznej prawo reprezentowania firmy w czynnościach sądowych i pozasądowych. Posiada ...

31 stycznia, 2016

Jak pozyskać koncesję OPC?

Koncesja OPC Koncesja OPC wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki jest niezbędna przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju działalności polegającej na obrocie paliwami płynnymi, takimi jak: – benzyna silnikowa inne niż benzyna lotnic...

Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety i wady spółek z o.o. Zakładając działalność gospodarczą mamy wiele opcji do rozważenia. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jedna z najbardziej powszechnych form działalności gospodarcz...