15 lutego, 2016

Zakładanie spółki z o.o. przez cudzoziemca

Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemca Ostatnio coraz częściej zdarza się, że do Polski przybywają mieszkańcy innych krajów i wielu z nich myśli o założeniu działalności gospodarczej, jednak przy braku znajomości nasze...

14 lutego, 2016

Jak założyć spółkę z o.o. będąc za granicą?

Jak założyć spółkę z o.o. będąc za granicą? Co możemy zrobić w sytuacji, gdy znajdujemy się za granicą, a chcemy założyć spółkę z o.o. w Polsce? Scenariusz ten sprawia pewne utrudnienia, ponieważ standardowy sposó...

12 lutego, 2016

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. przez internet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najbardziej powszechnych form działalności gospodarczej; jak inne, mają one swoje wady i zalety. Jednym z istotnych plusów jest fakt,...

9 lutego, 2016

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. czasem nie jest brane pod uwagę przez przedsiębiorców planujących działać w pojedynkę. Już samo słowo „spółka” bywa dla niektórych myląca, b...

Gotowe spółki z o.o. pod dotacje unijne

Gotowe spółki z o.o. pod dotacje unijne Jak często spotykasz się z oznaczeniami „Finansowanie ze środków UE”? Prawie każdego dnia można trafić na przedsięwzięcia zrealizowany dzięki wspófinansowaniu z funduszy europejskic...

5 lutego, 2016

Zakup gotowej spółki z o.o. krok po kroku

Zakup gotowej spółki z o.o. krok po kroku. Niezależnie czy zdecydowałeś się na na zakup gotowej spółki z o.o. z racji oszczędności czasu, kompleksowości, bezpieczeństwa, czy też dodatkowych usług związanych z zaku...

3 lutego, 2016

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. Dzisiaj spojrzymy bliżej na jeden z podstawowych tematów związanych z założeniem spółki z o.o. Często można przeczytać, że taka forma działalności z wielu powodów staje się coraz bardzi...

2 lutego, 2016

Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent w spółce z o.o. Prokura (od łacińskiego per procura, czyli „w zastępstwie”) jest rodzajem pełnomocnictwa, mogącym dać osobie fizycznej prawo reprezentowania firmy w czynnościach sądowych i pozasądowych. ...

31 stycznia, 2016

Jak pozyskać koncesję OPC?

Koncesja OPC Koncesja OPC wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki jest niezbędna przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju działalności polegającej na obrocie paliwami płynnymi, takimi jak: – benzyna silnikowa inne niż benzyna lotnic...

Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety i wady spółek z o.o. Zakładając działalność gospodarczą mamy wiele opcji do rozważenia. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jedna z najbardziej powszechnych form działalności gospodarcz...