Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Wielu przedsiębiorców zakłada swoją pierwszą firmę pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej. Po pewnym czasie, gdy działalność zacznie nabierać rozpędu, klientów i renomy, jednoosobowa forma działalności może okazać się niewystarczająca. Dlaczego? Po pierwsze, przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania firmy. O ile na początku działalności gospodarczej rozsądny przedsiębiorca nie musi się tym martwić, fakt ten staje się niepotrzebnym ryzykiem w momencie, gdy działalność zaczyna operować coraz większymi sumami pieniędzy. Przy posiadaniu wspólnoty majątkowej nawet małżonek przedsiębiorcy może odpowiadać za zobowiązania firmy. Co możemy więc zrobić?

Odpowiednio prowadzona spółka z o.o. pozwala uniknąć tego ryzyka. Ponieważ posiada ona osobowość prawną, w momencie, gdy zobowiązania firmy przekroczą jej możliwości finansowe, ogłoszenie upadłości pozwoli przedsiębiorcy uniknąć utraty osobistego majątku.
Spółka z o.o. jest również zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, lecz pozwala na niebywałą skrupulatność i przejrzystość w prowadzeniu finansów spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Oczywiście można też od początku operować jako jednoosobowa spółka z o.o. Wymaga to jednak większych początkowych nakładów finansowych i formalności niż działalność jednoosobowa.

Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwoli nam na zachowanie reputacji oraz pozycji na rynku.

Od marca 2011 roku istnieje możliwość przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową, czyli SA lub z o.o.. Niestety, nie jest to procedura darmowa czy też pozbawiona formalności.

Plan przekształcenia działalności

Pierwszym krokiem do przekształcenia działalności przez przedsiębiorcę jest przygotowanie planu przekształcenia. Jest on sporządzany przez notariusza, ale przedsiębiorca musi sam przygotować do niego pewne załączniki. Mowa tutaj o wycenie majątku przedsiębiorstwa przy przekształceniu; można sporządzić go samodzielnie, ale w celu uniknięcia problemów najlepiej jest skorzystać z pomocy księgowego. Plan zawiera również sprawozdanie finansowe, projekt aktu założycielskiego oraz projekt oświadczenia o przekształceniu.

Wycena majątku oraz sprawozdanie finansowe muszą zostać sporządzone tak, aby opisywały stan rzeczy na określony dzień przekształcenia.

Plan ten musi następnie zostać potwierdzony u notariusza, a potem przekazany biegłemu rewidentowi. Ten będzie miał dwa miesiące na sprawdzenie planu pod względem jego rzetelności oraz poprawności.

Warto przy przygotowywaniu planu zaczerpnąć pomocy prawnika oraz doświadczonego księgowego; można też poprosić o pomoc biegłego rewidenta. Wszelkie nieprawidłowości w planie będą musiały być poprawione, co będzie wiązać się z utratą czasu i pieniędzy.

Po udanym zatwierdzeniu planu następnym krokiem jest powołanie organów spółki (chociażby w formie jednoosobowego zarządu, jeśli nie rozszerzamy działalności o kolejnych wspólników), oraz podpisanie aktu założycielskiego. Przy jego sporządzaniu warto zastanowić się na formą, którą ma przyjąć spółka z o.o. i dopasować akt do swoich przyszłych potrzeb.
Oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski muszą mieć formę aktu notarialnego. Musi ono zawierać informacje takie, jak typ spółki, w którą działalność jest przekształcana (w tym wypadku jest to spółka z o.o.), wysokość kapitału zakładowego, prawa przyznane przedsiębiorcy lub nowym wspólnikom oraz listę członków zarządu spółki.

Rejestr CEIDG

Po wykonaniu tych kroków spółka jednoosobowa zostaje skreślona z rejestru CEIDG, a jej miejsce zajmuje spółka z o.o.

Cały ten proces wiąże się niestety z dość sporymi kosztami. Zarówno wizyta u notariusza, pomoc księgowego, prawnika, jak i rewidenta oznacza dodatkowe koszty. Same formalności mogą też zająć sporo czasu, warto więc już przy zakładaniu działalności gospodarczej pamiętać o tym, i jeśli w perspektywach mamy rozrost działalności, powinniśmy od początku założyć jednoosobową spółkę z o.o.

Procedura ta nie jest jedynym sposobem na przekształcenie działalności w spółkę z o.o. Możliwe jest na przykład wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej do kapitału spółki z o.o. jako aport.
Drugą opcją jest sprzedanie majątku działalności nowo założonej spółce.
Możliwe jest również zwykła likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki.

Opcje te wiążą się jednak z własnym zestawami trudności i formalności; mimo że przekształcenie może wydawać się trudne i drogie, to pozwala ono zachować ciągłość funkcjonowania działalności oraz przeniesienie jej praw i zobowiązań na nowo powstałą spółkę.

Mimo że proces przekształcania działalności jest dość skomplikowany, jest z całą pewnością wart zachodu w perspektywie rozwoju działalności gospodarczej oraz przyszłych perspektyw dla spółki. Mniejsze ryzyko finansowe dla założyciela, większe możliwości rozwoju spółki oraz możliwość płacenia mniejszych podatków sprawiają, że przekształcenie działalności jest rozsądnym wyborem. Przy odpowiednim planowaniu, proces ten może odbyć się stosunkowo szybko i bezboleśnie.
W następnym tekście będziecie mogli przeczytać na temat zarządu spółki z o.o.