Elektroniczne wzorce uchwał w spółce z o.o.

Elektroniczne wzorce uchwał w spółce z o.o.

Urzędowa cyfryzacja postępuje. Już od 1 kwietnia 2016, stanie się możliwe wprowadzenie zmian umowy spółki, jej rozwiązanie jak i przeniesienie praw i obowiązków drogą elektroniczną. Od początku 2015 roku, możliwe było tylko założenie spółki z o.o. przez Internet, z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy. Teraz do dotychczas obowiązujące wzorców dodane zostaną kolejne, dotyczące:

– dobrowolnego umorzeniu udziałów
– zmiany składu zarządu spółki z o.o
– zmiany składu rady nadzorczej
– udzielenia zgody na zbycie udziałów
– spraw dalszego istnienia spółki z o.o.
– zmiany adresu
– ustanowienia oddziału

W tym samym dniu zacznie również obowiązywać nowy wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury w spółce z o.o., który ma zadanie uszczegółowić sposób jej wykonywania, oraz wprowadzone zostaną modyfikacje dotyczące oznaczenia oddziału spółki. Zmiany wprowadzone zostaną także dla wzorca uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.”