Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Jeśli wraz ze znajomymi bądź współpracownikami chcesz założyć firmę, musisz na początku rozważyć, jaką spółkę będziecie chcieli utworzyć i która będzie dla was najbardziej korzystna. Każda z form spółek ma swoje wady i zalety, a możesz wybierać pomiędzy najpopularniejszą formą spółki samodzielnej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), lub, jeśli chcesz nawiązać współpracę z innym przedsiębiorstwem, dobrą opcją jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. komandytowa).

Jakie zachodzą pomiędzy nimi różnice i która z form pasuje lepiej do twojej wizji działalności gospodarczej? Spółka z o.o. spółka komandytowa to mieszana formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Obopólna korzyść dla obu takich firm, które połączyły się w jeden podmiot, to przede wszystkim optymalizacja kosztów podatkowych, co znacząco wpływa na pozytywną kondycję finansową przedsiębiorstw. W przypadku skomasowania należy pamiętać o tym, że to spółka z o.o. przejmuje rolę komplementariusza (czyli odpowiada przed wierzycielami zgromadzonym w ramach wkładu wspólników majątkiem – w zwykłej spółce komandytowej komplementariuszem jest jeden z udziałowców podmiotu), a dodatkowo w zakres jej zadań wchodzi administracja spółką i zarządzanie jej składnikami. Z kolei komandytariuszem nie staje się automatycznie spółka komandytowa, bowiem tę funkcję przejmuje wspólnik wskazany ze spółki komandytowej (osoba fizyczna). Tutaj pojawia się różnica pomiędzy sp. komandytową a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach spółki z o.o. wspólnicy w spółce z o.o. odpowiadają za zobowiązania firmy w niepełnym zakresie, co oznacza, że żaden ze wspólników nie podejmuje odpowiedzialności pełnej, a na majątek przedsiębiorstwa działającego jako spółka z o.o. składa się majątek konkretnej spółki, złożony z poszczególnego wkładu wspólników. Przy wyborze rodzaju spółki, pod która zarejestrowana ma być firma, należy więc zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania. Jeśli uważasz, iż w prowadzeniu firmy najbardziej cenisz niezależność, a jednocześnie boisz się podjąć odpowiedzialność osobową (odpowiadania wobec wierzycieli swoim własnym majątkiem przy zakładaniu zwykłej spółki komandytowej), to najlepszym wyborem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w ramach której twoja spółka z o.o. będzie działać jako komplementariusz.

Zalety i wady zakładania i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Zanim jednak zdecydujesz się na utworzenie spółki z o.o. spółki komandytowej, musisz rozważyć pewne kwestie, z którymi przyjdzie ci się mierzyć podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Po pierwsze zastanów się, czy twoi wspólnicy ze spółki komandytowej (komandytariusze) na pewno są godni zaufania i czy ze względu na swoją pozycję w spółce
z o.o. spółce komandytowej (mają niewielki wpływ na działalność skonsolidowanych firm, co przekłada się na obniżoną odpowiedzialność, ale zarazem o obniżone możliwości decyzyjne) nie będą próbowali torpedować twoich pomysłów lub podważać twoich decyzji podejmowanych w ramach spółki z o.o. z racji posiadania statusu komplementariusza. Jeśli masz tę pewność, kolejnym krokiem będzie dogłębne zapoznanie się z wadami i zaletami prowadzenia spółki z o.o. spółki komandytowej. Ważnym jest, abyś znał oba rodzaje cech, ponieważ daje to przejrzysty obraz przedsięwzięcia i pozwala podjąć właściwą decyzję. Najważniejsza zaleta spółki z. o.o. spółki komandytowej to wspomniana już wcześniej możliwość ograniczenia aktywności wspólników, na rzecz wzmożenia aktywności komplementariusza, czyli spółki z o.o., którą zarządzasz, odpowiedzialnej wobec wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa. Dzięki temu istnieje duża szansa na powodzenie firmy pod przewodnictwem silnego lidera. Druga zaleta to fakt, iż właściwym prowadzeniem działalności w ramach takiego połączenia zajmuje się już tylko spółka komandytowa – to ona w takim wypadku ma prawo generować zyski z działalności (które są niżej opodatkowane).

Powyżej przedstawionym zaletom prowadzenia spółki z o.o. spółki komandytowej należy przeciwstawić minusy takiej działalności. Minusem prowadzenia spółki z o.o. spółki komandytowej jest fakt, iż w przypadku rejestracji obu podmiotów należy niestety ponieść podwójne koszty rejestracji w urzędach. Po pierwsze, trzeba zapłacić za sporządzenie i wydanie aktu notarialnego, którego cena zależy od taksy notarialnej. Następnym kosztem jest wpisanie spółki komandytowej i spółki z o.o. do rejestru handlowego, co pochłonie z naszego portfela 1000 złotych. 500 złotych należy z kolei zapłacić za ogłoszenie wspomnianego wpisu do rejestru handlowego. Każda z tych opłat musi być niestety poniesiona podwójnie – za obie spółki oddzielnie. Ten minus niweluje jednak pozytywny aspekt połączenia spółek, bowiem wspólnicy wchodzący w skład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą płacić podwójnego podatku, co w dłuższej perspektywie jest korzystne dla obu przedsiębiorstw. Z połączenia spółki z o.o. i spółki komandytowej wynika jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek – jest nim prowadzenie pełnej księgowości (dla obu podmiotów oddzielnie) wchodzących w skład skonsolidowanego przedsiębiorstwa, co bezapelacyjnie wskazuje na konieczność skorzystania z usług biura księgowego. Kolejną wadą spółki z. o.o spółki komandytowej jest duża odpowiedzialność wspólników – komplementariuszy, bowiem odpowiadają oni przed wierzycielami w dużo większym stopniu, niż komandytariusze. Jednym z najgroźniejszych minusów prowadzenia spółki z o.o. spółki komandytowej jest jednak – paradoksalnie – jej struktura, w której to komplementariusze mają większą moc decyzyjną, ale i większą odpowiedzialność za przedsięwzięcie, niż komandytariusze. Może to rodzić pewne konflikty pomiędzy wspólnikami, zarówno w kwestiach finansowych, jak i w kwestiach rozwoju czy ekspansji firmy w inne obszary lub na obce rynki. Aby temu zapobiec, należy jasno określić warunki współpracy i współzależności pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia i upewnić się, że wszystkie osoby wyrażają pełną zgodę na ustalone zasady dotyczące wzajemnej współpracy (prawo do reprezentacji i wiążących decyzji w spółce z o.o. spółce komandytowej przysługuje wyłącznie komplementariuszom, a komandytariusze nie mają obowiązku prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, chyba, że ustalenia wewnętrzne firmy stanowią inaczej). W ramach prowadzenia spółki komandytowej niezwykle ważne są umiejętności i kwalifikacje poszczególnych osób, jednak trzeba bardzo rozważnie dobierać wspólników, również ze względu na ich najsilniejsze cechy charakteru.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest dla mnie?

Jeśli nie jesteśmy przekonani do zakładania osobnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej, a wynikające z ich prowadzenia korzyści niekoniecznie odpowiadają naszym oczekiwaniom, możemy zacząć myśleć o większym przedsięwzięciu, które w konsekwencji łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej. Tym złotym środkiem minimalizującym ryzyko, a podnoszącym korzyści, jest oczywiście połączenie spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po zapoznaniu się z powyżej przytoczonymi informacjami, możesz już stwierdzić, że spółka z o.o. spółka komandytowa jest dla ciebie odpowiednia, jeśli…

1. Masz zaufanych wspólników, z którymi możesz budować trwałe relacje biznesowe. Najważniejsze jest to, aby kwalifikacje i rzeczywiste umiejętności pracowników były głównym czynnikiem decydującym o ich wyborze. Przy dobieraniu współpracowników nie bierz pod uwagę rodzinnych koneksji lub osobistych sympatii, bowiem te uczucia mogą później odbić się na współpracy ze wspólnikami. Rodzinę i przyjaciół pozostaw w domu, a w pracy postaw na kooperację ze specjalistami z danej dziedziny. Jeśli występujesz z ramienia spółki z o.o. – komplementariusza, dowiedz się, czy spółka komandytowa z która zamierzasz się połączyć, ma odpowiednią płynność finansową, jeśli zaś reprezentujesz spółkę komandytową i chcesz zostać komandytariuszem, sprawdź, jakie osiągnięcia ma spółka z o.o. która oferuje ci współprace i kto właściwie nią kieruje.

2. Wiesz, że jesteś urodzonym liderem, a twoja wizja na rozwój firmy jest przejrzysta i może odnieść sukces (w przypadku komplementariuszy) lub twoja spółka komandytowa ma na tyle mocną pozycję, aby występować w roli komandytariusza. Zanim podejmiesz jakąkolwiek współpracę, musisz ustalić z partnerem konkretny plan działania i rozwoju firmy (zarówno krótkookresowy, na kilka pierwszych miesięcy działalności, jak i długookresowy – na minimum 5 lat). Takie działanie pomoże w bieżącym prowadzeniu firmy, a także zminimalizuje ryzyko kryzysów – utraty płynności finansowej i innych zagrożeń ze strony rynku (na wypadek wystąpienia różnych kryzysów warto wykonać kilka planów “awaryjnych”).

3. Jako spółka z o.o. masz majątek, który bez żadnych wątpliwości pozwoli ci odpowiadać za losy przedsiębiorstwa wobec wierzycieli. Jeśli zamierzasz założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową jako komplementariusz, powinieneś mieć zgromadzoną pulę pieniędzy na start, które będą przeznaczone zarówno na rozkręcenie firmy, jak i jej późniejsze utrzymanie w kryzysowych sytuacjach. Upewnij się także, że twój partner – sp. komandytowa, czyli komandytariusz, jest świadomy korzyści i zagrożeń wynikających z założenia spółki z o.o. spółki komandytowej. To niezwykle ważne, aby w późniejszych etapach przedsięwzięcia nie zdarzały się nieporozumienia.

4. Jesteś cierpliwy i sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków. Przedsiębiorstwa przynoszącego dochody nie buduje się w kilka dni – czasem trwa to latami i dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Regularność pracy oraz jej wysoka jakość są najlepszą drogą do odniesienia sukcesu, zarówno w kwestii wizerunkowej, jak i finansowej, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest bardzo dobrym narzędziem do osiągnięcia tego sukcesu.

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 9:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek