7 powodów, dla których warto założyć spółkę z o.o.

7 powodów, dla których warto założyć spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których warto jest zainteresować się prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego w tym wpisie, postanowiliśmy podsumować kilka najistotniejszych naszym zdaniem plusów, przemawiających za wyższością tej formy biznesu nad jednoosobową działalnością gospodarczą, jak i po prostu pozytywnych aspektów jej prowadzenia. Poniżej poruszymy kwestie:


1. Optymalizacji ZUS w spółce z o.o.
2. Odpowiedzialności majątkowej spółki z o.o.
3. Jednoosobowej spółki z o.o.
4. Prestiżu spółki z o.o.
5. Możliwość pozyskania inwestora do spółki z o.o.
6. Pozyskiwanie dotacji dla spółki z o.o.
7. Możliwość sprzedania spółki z o.o.

1. Optymalizacja ZUS w spółce z o.o.

Przede wszystkim to, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku zatrudniania pracowników, a sami wspólnicy nie muszą być zobowiązani do odprowadzania składek. Jak dużą oszczędnością jest to w skali roku, nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć. Opłacanie wysokich składek jest dla niektórych obciążeniem stawiającym pod znakiem zapytania przyszłość początkującego biznesu.

Jak uniknąć tego obowiązku?
Do opłacania składek ZUS zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Będąc wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie działamy z tytułu żadnej umowy o pracę, tylko z powołania. Prawo w tym wypadku wyraźnie reguluje tę kwestię, zwalniając przedsiębiorcę z takiego obowiązku. Jedynym warunkiem jest tutaj fakt, że spółkę musi tworzyć więcej niż jedna osoba. W przypadku spółki powołanej przez jedną tylko osobę nie jesteśmy zwolnieni z opłacania składek.

2. Odpowiedzialność majątkowa w spółce z o.o.

Prowadzenie własnego biznesu z definicji zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jest ono w pewien sposób wpisane w naszą działalność, niezależnie od formy. Jednak istnieje sposób, aby zniwelować potencjalne negatywne skutki niepowodzenia naszego przedsięwzięcia. Jak może wskazywać już sama nazwa spółka z „ograniczoną odpowiedzialnością”, za „winy” spółki odpowiada ona sama.
To spółka z o.o., jako odrębna osoba prawna, odpowiada wniesionym przez wspólników kapitałem zakładowym. Istnieją pewne sytuacje, w których wierzyciele mogą próbować pociągnąć do odpowiedzialności wspólników spółki z o.o., np. wtedy, gdy są oni również członkami zarządu, a spółka jest niewypłacalna, ale istnieją sposoby, aby tego uniknąć.

Najważniejsze jest dokładne dopełnienie wszystkich formalności związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczy np., że dane podane w oświadczeniach o pokryciu kapitału zakładowego lub dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, będą niedokładne, by odpowiadać wobec wierzycieli. Ci mogą się domagać zadośćuczynienia i zapłaty długów w wypadku niewypłacalności spółki, a jeśli ta nie ogłosi w odpowiednim terminie upadłości, wspólnicy mogą odpowiadać solidarnie za pełną wysokość roszczeń.

Sama niewypłacalność spółki jest już podstawą do ogłoszenia jej upadłości, jeśli tylko jej zobowiązania są większe niż jej majątek. W takim wypadku członkowie zarządu mają obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 2 tygodni do właściwego sądu. Nie dopełnienie tej powinności wiąże się z odpowiedzialnością majątkową i karną, taką jak grzywnę i pozbawienie wolności.

W ten sposób ryzykuje się również otrzymaniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych ról w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieją okoliczności łagodzące fakt niezgłoszenia upadłości w odpowiednim terminie, jednak istotne jest wykazanie, że miało to miejsce nie z naszej winy. Ciężar dowodowy w taki przypadkach leży po stronie zarządu spółki, również, kiedy ten chce wykazać, że brak zgłoszenia upadłościowego nie miał wpływu na stratę wierzyciela.

3. Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Dla niektórych podpunkt ten może zawierać w sobie co najmniej kilka plusów, ale najistotniejszym z nich będzie pełna kontrolna nad funkcjonowaniem Twojego biznesu. Dość często można spotkać się z delikatnym zdziwieniem na twarzy osób, które do tej pory były przekonane, że do założenia spółki potrzeba co najmniej dwóch podmiotów. Nic bardziej mylnego- nie ma żadnych przeszkód, aby rozpocząć taką formę działalności w pojedynkę, czy też przekształcić w nią jednoosobową działalność gospodarczą bądź istniejącą już, wieloosobową spółkę z o.o.

Dla wszystkich osób, które chcą zmniejszyć ryzyko finansowe w swojej działalności, nie tracąc przy tym nawet ułamka kontroli- to jest właśnie rozwiązanie. Taka spółka wciąż odpowiada za wszelkie wierzytelności swoim majątkiem, a nie pieniędzmi swojego założyciela. Istnieje drobną komplikacją w całym procesie rejestracji, gdy jedyny wspólnik chcę podjąć się ustalenia siedziby spółki z o.o., która ma zostać wynajęta. Ten nie ma możliwości podjęcia takiego zobowiązania w imieniu spółki, gdyż ma do tego prawo dopiero po założeniu spółki. Można by powiedzieć „zamknięte koło”, ale istnieję rozwiązania takiej sytuacji. Stosunkowo łatwe to powołanie tymczasowego, drugiego członka zarządu, lub wskazanie w formie uchwały pełnomocnika jeszcze przed powołaniem zarządu. Sytuacji takiej można uniknąć, przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą, a najprostszym z możliwych rozwiązań jest zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Prestiż spółki z o.o.

Za prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością idzie wiele korzyści, których nie da nam jednoosobowa działalność gospodarcza. Tym, czym różnią się mocno te dwie formy, jest też prestiż, jaki daje spółka z o. o.. Nie jest to w żadnym stopniu odnoszenie się do niskich pobudek, łechtania ego i używania tytułu prezesa. Podejście wszelkich partnerów biznesowych do jednostki, jaką jest spółka z o.o. , jest zwyczajnie bardziej profesjonalne, a kontakty- podobnie jak procedury założenia spółki, bardziej sformalizowane.

Taka forma jest uważana za dojrzałą i poważną, bo wymaga większej wiedzy i kapitału aniżeli jednoosobowa działalność gospodarcza. Już sam fakt posiadania przez spółkę własnej osobowości prawnej nadaje zupełnie innego tonu wszelkim rozmową biznesowym, otwierając drzwi, które inaczej pozostałyby zamknięte. A prestiż, to też rozwój, zewnętrzny kapitał oraz bardziej lukratywne propozycje, których możesz oczekiwać wraz z rozwojem firmy.

5. Możliwość pozyskania inwestora do spółki z o.o.

Jeśli pragniemy rozwijać naszą firmę, możemy dojść do momentu, w którym brak środków finansowych może nam to uniemożliwić. Możliwe, że właśnie zauważyłeś coś, czego inni nie dostrzegali, szanse której nie chciałbyś zmarnować, lecz nie masz możliwości sfinansowania przedsięwzięcia z własnych środków. Możliwe też, że nie chcesz bądź nie możesz pozwolić sobie na kredyt. W takiej sytuacji, gdybyś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, masz związane ręce. Jeśli jednak prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, masz możliwość pozyskania zewnętrznego kapitału od inwestorów.

Skupimy się tutaj na dwóch rozwiązaniach, czyli tzw. „private equity” i „venture capital”. Podmioty zajmujące się tego typu wsparciem działają zarówno w formie funduszy inwestycyjnych, jak i spółek prawa handlowego. Niekiedy można też na inwestorów indywidualnych, czyli tzw. „aniołów biznesu”. Tacy inwestorzy angażują się w inwestycje obarczone pewnym ryzykiem, ale wymagają przy tym innego zabezpieczenia kapitału aniżeli banki. Dlatego umowy z inwestorami są zazwyczaj dość złożone i szczegółowe.

Umowa inwestycyjna reguluje kwestie tego, czym objęte jest dofinansowanie, zastrzegając przy tym często stopie wpływu na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Częste jest wprowadzanie zmian w statucie spółki dotyczących podejmowania uchwał czy zmian w zarządzie. W takich umowach pojawiają się też stosowne zapisy dotyczące opcji sprzedaży i kupna udziałów spółki z o.o. między inwestorami i dotychczasowymi udziałowcami, mające na celu dalszą niwelację ryzyka. Popularne jest również uwzględnianie w takich umowach opcji motywacyjnych dla zarządu, uzależniając poziom inwestycji od osiąganych wyników.

Starając się pozyskać inwestora, możemy przygotować tzw. „dokumenty ofertowe”, które przedstawiają obraz naszej spółki z o.o. oraz cele biznesowe, oraz ukazują nasze oczekiwania względem inwestorów. Takie dokumenty możemy wtedy skierować do grona potencjalnych inwestorów.

Główną różnicą między Private Equity, a Venture Capital, jest to, iż w przypadku pierwszej inwestycji mówi się bardziej o „wsparciu liczb”, a drugiej „o wsparciu ludzi”. Fundusze Private Equity odnoszą się do firm istniejących jakiś czas, z konkretnym produktem i określonym cash flow, mając na celu taką restrukturyzację firmy, która pozwoli zoptymalizować procesy i przepływ pieniędzy. Przykładem może być firma bliska bankructwa, która dzięki właściwej inwestycji, na powrót staję się prężnie funkcjonującym przedsiębiorstwem.

Fundusze Venture Capital zazwyczaj wiążą się z inwestycjami we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Często z możliwości takiego dofinansowania korzystają firmy związane z innowacyjnymi technologiami teleinformatycznymi, twórcy aplikacji i serwisów internetowych. Podobnie do funduszy VC działają Aniołowie Biznesu, mając w gruncie rzeczy zbieżne cele. Jednak zaangażowanie VC jest często eksponowane, zwiększając nawet wiarygodność wspieranej firmy, a pojedynczy inwestor działa bardziej nieformalnie.

W obu przypadkach inwestorzy koncentrują się nie tyle na maksymalizacji bieżących zysków firmy, ile na potencjalnym długotrwałym wzroście jej wartości. Dlatego takie inwestycje mogą trwać nawet 5-7 lat, jednak potencjalna stopa zwrotu z inwestycji zazwyczaj warta jest poniesionego ryzyka.

Korzystając ze wsparcia inwestorów, możemy liczyć na szybszy rozwój naszej firmy, dzięki zaangażowaniu nie tylko środków finansowych, ale również właściwego know-how. Uzyskujemy stabilną pozycję do rozwoju ambitnych przedsięwzięć z pomocą ludzi, którym równie mocno, jak nam, zależy na powodzeniu wspólnego biznesu.

6. Pozyskanie dotacji dla spółki z o.o.

Mówi się, że nawet dobry pomysł jest wart 1 zł + VAT, a to, co naprawdę się liczy, to jego wykonanie. W realizacji wymarzonych projektów często jednak można natrafić na przeszkodę, wydawałoby się, nie do przejścia. Drogę do realizacji takich przedsięwzięć może otworzyć Ci pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Niezależnie, czy zdecydujesz się na zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też będziesz ubiegać się o dotację z samodzielnie przez siebie założoną spółką z o.o., fakt prowadzenia działalności w tej formie otwiera przed Tobą masę możliwości. Dość często o dotację unijną mogą ubiegać się spółki z o.o. spełniające bardziej restrykcyjne kryteria, ale wciąż mamy do czynienia, z których rozwiązaniami nie uświadczymy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż ta pozwala w praktyce ubiegać się tylko na dotację do jej założenia.

Ilość programów unijnych, w których można wziąć udział, jest ogromna, a miejsca takie jak funduszeeuropejskie.gov.pl pozwalają na znalezienie właściwej dotacji dla naszego przedsiębiorstwa. Zresztą, wskazany portal współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dlatego warto sprawdzić, w jaki obszarze w danym momencie planowane jest rozdysponowanie środków unijnych, gdyż może okazać się, że Twój pomysł doskonale wpisuje się w dane zapotrzebowanie i jednak jest wart o wiele więcej, aniżeli 1 zł + VAT. W ramach wymagań pewnych programów, startujące do niego przedsiębiorstwa muszą spełnić bardziej wyśrubowane kryteria, jak chociaż by fakt istnienia na rynku określony czas. Tutaj z pomocą przychodzi ponownie zakup gotowej spółki z o.o., która została założona odpowiednio wcześniej.

7. Możliwość sprzedania spółki z o.o.

Rozwiązanie, dla którego warto zainteresować się rozpoczęciem działalności w takiej formie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a próżno szukać podobnego przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwyczajnie, możliwość odsprzedania jednoosobowej działalności gospodarczej nie istnieje. W wypadku, w którym chcielibyśmy zrezygnować z dalszego prowadzenia naszej firmy, tą należało by zamknąć. Jeśli jednak, z jakiegoś powodu, zdecydujemy się na odejście od prowadzenia danej spółki z o.o., możemy odsprzedać ją dalej, odzyskując w ten sposób część nakładu pracy, jaki poświęciliśmy na jej założenie i prowadzenie.

Sprzedaż można zrealizować w kilku krokach i na kilka sposobów, nawet w ciągu jednego dnia. Wymaga to przygotowania niezbędnych dokumentach, które należy i spotkać się u notariusza, w celu ich podpisania, a ten poświadcza o prawidłowym przeprowadzeniu całego procesu. Wystarczy tylko jedna wizyta, po której zainteresowany otrzyma komplet druków niezbędnych do rejestracji w Sadzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie statystycznym. W ten sposób nabywca może kontynuować pracę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ta nie musi tracić swoich klientów i kontrahentów.

Możliwe też jest sprzedanie spółki z o.o. na odległość, jeśli z jakiegoś powodu nie możemy w tym samym czasie stawić się u notariusza. Dla dużej liczby kancelarii jest to standardowa usługa, niewymagająca dodatkowych formalności. Najważniejszy jest fakt potwierdzenia podpisów, ale nie ma obowiązku, żeby obie strony złożyły swoje w tym samym czasie i miejscu. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych ustaleń wszystkie dokumenty zostają wysłane do klienta, czy to pocztą tradycyjną, elektroniczną albo faksem. Wtedy zostaje jeszcze podpisanie dokumentów sprzedaży. Oczywiście poza tym niezbędne jest uiszczenie opłaty za wykupione akcje spółki z o.o.. Wtedy do notariusza, u którego swoje podpisy składał sprzedający, trafiają wszystkie dokumenty podpisane przez kupującego. Dochodzi do finalizacji umowy sprzedaży na przestrzeni najwyżej kilku dni, a najdłużej czeka się na kuriera. Właściwe przygotowanie całego procesu gwarantuje, że wszystko odbywa się bez zbędnych komplikacji i przy niewielkim zaangażowaniu kupującego.

Cały proces jest dość prosty, a najważniejszy jest tutaj fakt zgłoszenia właściwych informacji do KRS. Jako że spółka z o.o.jest osobną jednostką, to wszystkie jej składniki nie zmieniają właściciela, bo jest nim sama spółka- nieruchomości, pojazdy, przekazanie tego nie wymaga już osobnych umów. Teraz nowy właściciel ma możliwość podjęcia inwestycji, których nie mógłby planować, nie mając spółki z o.o. z odpowiednią historią, majątkiem i obrotami.
Jak sam widzisz istnieje naprawdę dużo powodów dla, których warto założyć spółkę z o.o.i prawdopodobnie rejestracja spółki z o.o. wydaje się być nieunikniona.

W następnym tekście na naszym blogu firmowym przeczytacie o tym czym jest siedziba spółki z o.o..