27 kwietnia, 2016

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. Rada nadzorcza w strukturze organizacyjnej spółki z o.o. jest ni mniej, ni więcej organem, który ma za zadanie kontrolowanie działalności owego przedsiębiorstwa we wszystkich jego dziedzinach. Podj...

Siedziba spółki z o.o.

Siedziba spółki z o.o. Jedną z najważniejszych informacji, jakich należy udzielić przy rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest określenie jej siedziby. Jak podpowiada nam art. 41 kodeksu cywilnego „siedzib...

18 kwietnia, 2016

Księgowość w spółce z o.o.

Księgowość spółki z o.o. Sposób prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością różni się w dużym stopniu od sposobów prowadzenia jej w jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak jak różny jest po...

16 kwietnia, 2016

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.? Rozmawiając o prowadzeniu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie sposób jest nie wspomnieć o kwestii podwójnego opodatkowania. Wśród wszystkich pot...

20 marca, 2016

Optymalizacja ZUS i spółka z o.o.

Optymalizacja ZUS w spółce z o.o. Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłą optymalizacją kosztów. Im większy margines zysków stworzymy, tym większe szans...

17 marca, 2016

Zarząd spółki z o.o.

Zarząd spółki z o.o. Zarząd spółki z o.o. jest jej nierozerwalną, integralną częścią; tak jak wskazuje jego nazwa, zarząd prowadzi sprawy dotyczące spółki z o.o. oraz reprezentuje ją. Do zarządu spółki z o.o. może nal...

19 lutego, 2016

Elektroniczne wzorce uchwał w spółce z o.o.

Elektroniczne wzorce uchwał w spółce z o.o. Urzędowa cyfryzacja postępuje. Już od 1 kwietnia 2016, stanie się możliwe wprowadzenie zmian umowy spółki, jej rozwiązanie jak i przeniesienie praw i obowiązków drogą elektroniczn...