13 czerwca, 2016

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki z o.o., miewa trudności związane z ich funkcjonowaniem. Najczęstszym powodem takich problemów jest utrata płynności finansowej, co skutku...

23 maja, 2016

Czym jest spółka z o.o.?

Czym jest spółka z o.o.? Przed wszystkimi chętnymi do rozpoczęcia upragnionej pracy „na swoim” stoi wiele trudnych decyzji jeszcze więcej pracy, aby móc pokonać drogę od pomysłu na biznes, do jego pełnej realizacji i sukcesu...

13 maja, 2016

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. Dzisiaj kontynuujemy dalsze zagłębianie się w zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przechodząc do kwestii, które leżą u dosłownych podstaw ich funk...

8 maja, 2016

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej występujących form spółki kapitałowej niezależnie od szerokości geograficznej. Do tej pory mieliśmy okazję przybliż...

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest najważniejszym organem tego podmiotu obok zarządu spółki, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy sp...

7 maja, 2016

Dywidenda w spółce z o.o.

Dywidenda w spółce z o.o. Jednym z najważniejszych motywów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólników, czy też dołączenie osoby do grupy wspólników już istniejącej spółki z o.o. jest czerpanie...

27 kwietnia, 2016

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. Rada nadzorcza w strukturze organizacyjnej spółki z o.o. jest ni mniej, ni więcej organem, który ma za zadanie kontrolowanie działalności owego przedsiębiorstwa we wszystkich jego dziedzinach. Podj...

Siedziba spółki z o.o.

Siedziba spółki z o.o. Jedną z najważniejszych informacji, jakich należy udzielić przy rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest określenie jej siedziby. Jak podpowiada nam art. 41 kodeksu cywilnego „siedzib...

18 kwietnia, 2016

Księgowość w spółce z o.o.

Księgowość spółki z o.o. Sposób prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością różni się w dużym stopniu od sposobów prowadzenia jej w jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak jak różny jest po...