Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety i wady spółek z o.o.

Zakładając działalność gospodarczą mamy wiele opcji do rozważenia. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jedna z najbardziej powszechnych form działalności gospodarczej, tak dla dużych firm, jak i jednoosobowych przedsięwzięć.

Zacznijmy od wad tej formy działalności gospodarczej. Jedną z bardziej dotkliwych jest tak zwane podwójne opodatkowanie; oznacza ono, że podatki od zysków trzeba płacić na dwóch poziomach; sama spółka z o.o. płaci właściwą część podatku naliczoną od dochodów, które generuje jako osoba prawna (CIT), a wspólnicy muszą zapłacić osobno podatek od zysków, które spółka z o.o. im przyniosła.

Księgowość w spółce z o.o.

Drugim ważnym punktem jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku spółki z o.o. nie jest wystarczające prowadzenie księgi przychodów i rozchodów; wiele przedsiębiorstw powierza prowadzenie księgowości zewnętrznym firmom, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Pełna księgowość prowadzi do trudności w zasilaniu kapitału firmy. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej jest to proste: możliwe jest płacenie należności firmy z własnej kieszeni. Spółka z o.o. ma natomiast oddzielny majątek, i zasilenie go wiąże się z koniecznością sporządzenia pożyczki bądź opłacenia udziałów. Obie opcje wiążą się z szeregiem formalności, których w jednoosobowej firmie możemy uniknąć.

Założenie spółki z o.o.

Spółki z o.o. mają też obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok w sądzie rejestrowym.

Przy samym zakładaniu spółki z o.o. możemy zauważyć spory szereg formalności. Musimy zawrzeć samą umowę spółki: można to zrobić przez Internet lub u notariusza. Następnie konieczne jest wniesienie przez wspólników środków na pokrycie kapitału początkowego spółki z o.o. w formie środków pieniężnych lub materialnych w wysokości co najmniej 5000 zł. Trzeba też ustalić organy nowej spółki z o.o., zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorców, założyć konto w banku. O wiele więcej tu kroków niż przy jednoosobowej firmie.
Dodatkowo, mimo iż samą umowę spółki z o.o. możemy zawrzeć przez Internet, to każda wprowadzona do niej zmiana musi mieć już formę aktu notarialnego.

Kolejnym minusem jest to, że w określonych warunkach członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w przypadku nieskutecznej egzekucji długów przez wierzycieli. Nie jest to jednak spora wada, gdyż jest z niej wyjście; zgodne z prawem i czasowe zgłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego.

Nie dajmy się jednak zniechęcić wadom; forma spółki z o.o. nie bez powodu cieszy się sporą popularnością. Niesie ona ze sobą również wiele korzyści.

Pierwszą z nich jest tytułowa ograniczona odpowiedzialność. Spółka z o.o. posiada osobny majątek, a przy niemożności wypłacenia należności wierzycielom, założyciele, oprócz sum wniesionych do kapitału spółki z o.o., nie powinni płacić nic z osobistych środków. Rzecz jasna, są wyjątki od tej zasady, ale to temat na inny artykuł.

Prestiż spółek z o.o.

Tytuł spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą też większy prestiż. Może brzmi to śmiesznie, ale ludzie inaczej podchodzą do spółek z o.o. niż do jednoosobowych przedsiębiorstw. Konieczność zgromadzenia pewnego kapitału i bardziej sformalizowane procedury założenia sprawiają, że spółki z o.o. mają reputację „poważniejszych”, co jest ważne dla każdego młodego przedsiębiorstwa.

Spółka z o.o. posiada również osobowość prawną. To znaczy, że może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i prawa; jest podmiotem osobnym od swoich założycieli.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również bardzo uniwersalną formą działalności gospodarczej. Może ona zajmować się każdą możliwą branżą, a co więcej może również zostać założona jako jednoosobowa spółka z o.o.

Kolejnym mocnym punktem spółek z o.o. jest możliwość rozwoju. Nawet przy założeniu jednoosobowej spółki z o.o. mamy możliwość powiększenia kapitału, przyjęcia wspólników oraz zatrudnienia pracowników.

Jednym z najważniejszych punktów jest niski poziom wymaganego kapitału początkowego. 5000Zł nie jest astronomiczną sumą; dodatkowe koszty związane z założeniem spółki są również stosunkowo niskie. Nie da się ukryć, że dla nowych przedsiębiorców i młodych firm jest to bardzo ważne.

Optymalizacja ZUS w spółce z o.o.

Ostatnią, choć nie najmniej istotną, zaletą spółki z o.o. jest tak zwana optymalizacja ZUS. Pod tą nazwą kryje się fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może funkcjonować bez zatrudniania dodatkowych pracowników, a sami wspólnicy nie są zobowiązani do płacenia ZUS-owi za swoją pozycję w firmie. Jeśli nie zatrudniamy dodatkowych pracowników, możemy w ten sposób zaoszczędzić sporo pieniędzy, co jest szczególnie istotne w przypadku młodych przedsiębiorstw.

Analizując formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można byłoby zinterpretować różne jeszcze wady i zalety, szczególnie w porównaniu z innymi formami działalności gospodarczej. Jednak z tej (bardzo ogólnej) analizy, można wywnioskować, że zalety przewyższają wady; szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że część wad to w zasadzie tylko odpowiedzialności i zasady rządzące tą formą działalności gospodarczej, mające swój określony cel. Uniwersalność, potencjał i łatwość rozwoju takiej spółki z o.o. z pewnością przewyższają wszelkie trudności związane z jej prowadzeniem.
W następnym tekście na naszym blogu firmowym pokażemy Ci w jaki sposób pozyskać koncesję OPC.