Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety i wady spółek z o.o.

Zakładając działalność gospodarczą mamy wiele opcji do rozważenia. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jedna z najbardziej powszechnych form działalności gospodarczej, tak dla dużych firm, jak i jednoosobowych przedsięwzięć.

Zacznijmy od wad tej formy działalności gospodarczej. Jedną z bardziej dotkliwych jest tak zwane podwójne opodatkowanie; oznacza ono, że podatki od zysków trzeba płacić na dwóch poziomach; sama spółka z o.o. płaci właściwą część podatku naliczoną od dochodów, które generuje jako osoba prawna (CIT), a wspólnicy muszą zapłacić osobno podatek od zysków, które spółka z o.o. im przyniosła.

Księgowość w spółce z o.o.

Drugim ważnym punktem jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku spółki z o.o. nie jest wystarczające prowadzenie księgi przychodów i rozchodów; wiele przedsiębiorstw powierza prowadzenie księgowości zewnętrznym firmom, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Pełna księgowość prowadzi do trudności w zasilaniu kapitału firmy. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej jest to proste: możliwe jest płacenie należności firmy z własnej kieszeni. Spółka z o.o. ma natomiast oddzielny majątek, i zasilenie go wiąże się z koniecznością sporządzenia pożyczki bądź opłacenia udziałów. Obie opcje wiążą się z szeregiem formalności, których w jednoosobowej firmie możemy uniknąć.

Założenie spółki z o.o.

Spółki z o.o. mają też obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok w sądzie rejestrowym.

Przy samym zakładaniu spółki z o.o. możemy zauważyć spory szereg formalności. Musimy zawrzeć samą umowę spółki: można to zrobić przez Internet lub u notariusza. Następnie konieczne jest wniesienie przez wspólników środków na pokrycie kapitału początkowego spółki z o.o. w formie środków pieniężnych lub materialnych w wysokości co najmniej 5000 zł. Trzeba też ustalić organy nowej spółki z o.o., zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorców, założyć konto w banku. O wiele więcej tu kroków niż przy jednoosobowej firmie.
Dodatkowo, mimo iż samą umowę spółki z o.o. możemy zawrzeć przez Internet, to każda wprowadzona do niej zmiana musi mieć już formę aktu notarialnego.

Kolejnym minusem jest to, że w określonych warunkach członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w przypadku nieskutecznej egzekucji długów przez wierzycieli. Nie jest to jednak spora wada, gdyż jest z niej wyjście; zgodne z prawem i czasowe zgłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego.

Nie dajmy się jednak zniechęcić wadom; forma spółki z o.o. nie bez powodu cieszy się sporą popularnością. Niesie ona ze sobą również wiele korzyści.

Pierwszą z nich jest tytułowa ograniczona odpowiedzialność. Spółka z o.o. posiada osobny majątek, a przy niemożności wypłacenia należności wierzycielom, założyciele, oprócz sum wniesionych do kapitału spółki z o.o., nie powinni płacić nic z osobistych środków. Rzecz jasna, są wyjątki od tej zasady, ale to temat na inny artykuł.

Prestiż spółek z o.o.

Tytuł spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą też większy prestiż. Może brzmi to śmiesznie, ale ludzie inaczej podchodzą do spółek z o.o. niż do jednoosobowych przedsiębiorstw. Konieczność zgromadzenia pewnego kapitału i bardziej sformalizowane procedury założenia sprawiają, że spółki z o.o. mają reputację „poważniejszych”, co jest ważne dla każdego młodego przedsiębiorstwa.

Spółka z o.o. posiada również osobowość prawną. To znaczy, że może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i prawa; jest podmiotem osobnym od swoich założycieli.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również bardzo uniwersalną formą działalności gospodarczej. Może ona zajmować się każdą możliwą branżą, a co więcej może również zostać założona jako jednoosobowa spółka z o.o.

Kolejnym mocnym punktem spółek z o.o. jest możliwość rozwoju. Nawet przy założeniu jednoosobowej spółki z o.o. mamy możliwość powiększenia kapitału, przyjęcia wspólników oraz zatrudnienia pracowników.

Jednym z najważniejszych punktów jest niski poziom wymaganego kapitału początkowego. 5000Zł nie jest astronomiczną sumą; dodatkowe koszty związane z założeniem spółki są również stosunkowo niskie. Nie da się ukryć, że dla nowych przedsiębiorców i młodych firm jest to bardzo ważne.

Optymalizacja ZUS w spółce z o.o.

Ostatnią, choć nie najmniej istotną, zaletą spółki z o.o. jest tak zwana optymalizacja ZUS. Pod tą nazwą kryje się fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może funkcjonować bez zatrudniania dodatkowych pracowników, a sami wspólnicy nie są zobowiązani do płacenia ZUS-owi za swoją pozycję w firmie. Jeśli nie zatrudniamy dodatkowych pracowników, możemy w ten sposób zaoszczędzić sporo pieniędzy, co jest szczególnie istotne w przypadku młodych przedsiębiorstw.

Analizując formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można byłoby zinterpretować różne jeszcze wady i zalety, szczególnie w porównaniu z innymi formami działalności gospodarczej. Jednak z tej (bardzo ogólnej) analizy, można wywnioskować, że zalety przewyższają wady; szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że część wad to w zasadzie tylko odpowiedzialności i zasady rządzące tą formą działalności gospodarczej, mające swój określony cel. Uniwersalność, potencjał i łatwość rozwoju takiej spółki z o.o. z pewnością przewyższają wszelkie trudności związane z jej prowadzeniem.
W następnym tekście na naszym blogu firmowym pokażemy Ci w jaki sposób pozyskać koncesję OPC.

Tags:

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 9:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek