Zakładanie spółki z o.o. na Łotwie

Rejestracja spółki SIA na Łotwie

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Łotwie jest zagadnieniem stosunkowo prostym i niekłopotliwym dla przedsiębiorców, dzięki licznym firmom oferującym pomoc w takich działaniach oraz liberalnym stosunkiem ryskiego rządu, dążącego do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów do kraju. Łotwa jako mały, lecz prężnie rozwijający się kraj posiada wiele zalet w prowadzeniu działalności gospodarczej. Bank światowy umieścił ją na wysokim 24 miejscu w rankingu „Doing Business”. Dzięki dobrym stosunkom z Rosją, że handel jest o wiele prostszy niż w Polsce, a kontrole graniczne są mniej restrykcyjne.
Bliskość granic Polski i niskie podatki, spowodowały, iż zwykło się nazywać ten kraj „rajem podatkowym”, aczkolwiek jest to pojęcie błędne, ponieważ podatki tu istnieją, lecz są o wiele niższe w porównaniu z polskimi, czy średnią w Unii Europejskiej.

Łotewski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nosi nazwę „Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu” (w skrócie SIA). Angielska nazwa tej formy prawnej to Latvian Limited Liability. Spółka SIA posiada osobowość prawną. Warunkiem założenia spółki jest legalność zarówno na Łotwie, jak i w kraju w którym będzie ona działać. Takie działalności jak: finanse, bankowość, hazard, ubezpieczenia wymagają specjalnego pozwolenia. Przyjrzymy się zatem podstawowym kwestiom, związanych z taką działalnością.

Kto może założyć spółkę SIA na Łotwie?

Spółkę z o.o. na Łotwie może zawiązać od jednego, do maksymalnie 50 wspólników, a minimalny kapitał założycielski wynosi 2846 Euro. 50% kapitału zakładowego powinno być opłaconego przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej. Spółka zostaje zarejestrowana na podstawie sporządzonego wcześniej aktu notarialnego.
Do założenia niezbędne są umowa/statut spółki, zaświadczenie banku o wniesieniu kapitału zakładowego, wyciąg z księgi udziałów, zgoda członków zarządu oraz rady nadzorczej. Obowiązkowe jest również posiadanie potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu ( w przypadku własności ), lub zgoda właściciela nieruchomości, do rejestracji siedziby spółki.Warto pamiętać, iż siedziba spółki musi znajdować się na terytorium Republiki Łotewskiej. Podsumowując, w takiej spółce wspólnikiem (udziałowcem) może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność cywilnoprawną, która spełni przytoczone wcześniej warunki. Należy jednak pamiętać, iż Polacy handlujący, mogą przebywać na Łotwie do 90 dni w roku bez żadnych rejestracji. Po tym okresie muszą zgłosić się do Urzędu Migracyjnego, by wyrobić kartę rejestracyjną.

Plusy spółek SIA na Łotwie.

Niewątpliwie największym plusem zarejestrowania spółki na Łotwie, jest tamtejszy prosty i przejrzysty system finansowy, chwalony na całym świecie.
Stawka CIT wynosi 15%. CIT z dywidend dla nierezydentów podatkowych wynosi 15%, a VAT 21%.
Istnieje jednak specjalny podatek dla spółek mikroprzedsiębiorstw i wynosi 9%. Jeżeli spółka spełnia następujące warunki:

– wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu,
– liczba pracowników nie jest większa niż 5 osób,
– maksymalne wynagrodzenie netto i obroty są niższe, od pewnych ustalonych wartości (odpowiednio 2985 zł i 420.000 zł, lecz są to wartości przybliżone).

Rząd od lat zachęca inwestorów, dzięki specjalnym strefom ekonomicznym i szybkości w załatwianiu wszelkich sprawach urzędowych. Kadra jest relatywnie dobrze wykształcona, a koszty pracy, w tym zarobki należą do najniższych w Europie. Wiele osób zna język rosyjski i angielski. Łotwa jest dobrym miejscem do prób inwestycji na rynkach skandynawskich, ze względu na bliskie położenie i wiele cech wspólnych. To wszystko, wraz z dobrym położeniem nad morzem bałtyckim, granicy z Rosją, Litwą i Estonią, dobrą siecią dróg i portów oraz rozbudowanym systemem bankowym, kreuje Łotwę na interesujące państwo do inwestycji.

Struktura spółek SIA na Łotwie

Struktura spółek SIA na Łotwie, jest podobna do polskiego odpowiednika, występują w niej następujące organy:

właścicielskie – udziałowcy są ujawnieni w łotewskim Rejestrze Spółek „Latvijas Republikas Uznemumu Registrs”,
zarządcze – ( tzw. „Valde” ) jest organem obowiązkowym i musi składać się wyłącznie z minimum jednej osoby fizycznej,
nadzorcze – ( tzw. „Padome”) nie jest organem obowiązkowym; w przypadku jej powołania powinna składać się z minimum trzech członków; nie można łączyć funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej.
dodatkowo spółka zobowiązana jest do powołania komisji audytorskiej, która jest wybierana raz na 3 miesiące przez wszystkich udziałowców.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. na Łotwie?

Koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Łotwie kreują się następująco:
w trybie zwykłym, trwającym 3 dni i kapitale do 2846 euro, to 21 euro
w trybie przyspieszonym to 64 euro

Koszty związane z założeniem spółki o wyższym niż 2846 euro kapitale, wynosi 142 euro, w trybie zwykłym, lub 427 euro w trybie przyspieszonym.

Dodatkowo obowiązuje opłata za publikator w wysokości ok. 15 euro. Polega ona na zamieszczeniu ogłoszenia w gazecie „Latvijas Vestnesis”. W ciągu 10 dni od dnia rejestracji należy dokonać zgłoszenia uruchamianej działalności we właściwym urzędzie podatkowym (Valsts Ienemumu Dienests). Przedsiębiorca jest również zobowiązany dokonać rejestracji na potrzeby systemu ubezpieczeń społecznych.

Informacje przydatne dla przedsiębiorcy

Walutą Łotwy jest Euro, a rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz może się od niego różnić, gdy tak stanowi umowa spółki, nie może przekraczać jednak 12 miesięcy. Roczna deklaracja powinna być złożona w przeciągu 30 dni od przyjęcia przez zgromadzenie akcjonariuszy, jednakże nie później niż cztery miesiące po jego zakończeniu. Firmy muszą płacić zaliczki na podatek do 15 dnia każdego miesiąca. Językiem dokumentów urzędowych jest język łotewski.

Będąc członkiem Unii Europejskiej Łotwa nie może na polskie produkty nakładać ceł oraz opłat równoważnych.
Polscy przedsiębiorcy najchętniej operują w rejonie Łatgalii, gdzie około 15% mieszkańców stanowią Polacy. Znaleźć tam można fachową pomoc prawną w języku polskim.

Sercem finansowym Łotwy, jest stolica państwa czyli Ryga. Znajdziemy tam siedziby wielu lokalnych firm, a także oddziały zagranicznych koncernów. Warto przemyśleć to miejsce w kontekście lokalizacji potencjalnej działalności

Osoby, które zarejestrowane są na Łotwie, i przez okres 12 miesięcy dostarczały towary i usługi, za kwotę powyżej 50.000 euro, mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT. Firmy mogą rejestrować się jako podatnicy, przed osiągnięciem minimalnego progu.

Likwidacja spółki może trwać nawet do 6 miesięcy

Z racji trudności językowych, warto korzystać z usług wyspecjalizowanych kancelarii, lub firm, pośredniczących w zakładaniu firm na Łotwie. Pomoc tłumacza także może okazać się niezbędna. Warto też skontaktować się z ambasadą Łotwy w Polsce, lub Polski w Rydze. Chętnie wspierają one wszelką przedsiębiorczość międzynarodową. Oprócz rad i wskazówek mogą pospieszyć z pomocą przy wszelkich trudnościach.

Warto skontaktować się z Polsko-Łotewską Izbą Handlową, utworzoną w 2001, mającą za zadanie rozwój stosunków gospodarczych między tymi państwami.

Kraj, oprócz członkostwa w Unii Europejskiej, jest też członkiem Schengen, co znacznie przyspiesza wszelki transport towarów z Litwą i Łotwą. Przeprawy promowe i dalekomorskie łączą to państwo z Niemcami i Skandynawią, co można uznać za niewątpliwy atut.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości według tych samych przepisów co Łotysze. Nie ma tu żadnych dodatkowych obostrzeń.

Na Łotwie występują następujące rodzaje podatków: dochodowy od osób fizycznych, od przedsiębiorstw, od wartości dodanej, akcyzowy, od nieruchomości, od gruntów, od gruntów naturalnych, od opakowań oraz podatek celny.

Ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego, to 30 kwietnia, czyli tak jak w Polsce.

Tygodniowy czas pracy na Łotwie wynosi 40 godzin, a tydzień pracy 5 dni.

Podsumowanie

Podsumowując, Łotwa jest bardzo dobrym państwem do prowadzenia biznesu. Liberalne przepisy podatkowe i dobre podejście do inwestorów pozwalają temu małemu krajowi być ważnym ośrodkiem na mapie handlu i finansów. Jako członek Unii Europejskiej otwiera ona perspektywy na rynki całej wspólnoty, a także dzięki położeniu, na ogromny rynek Rosyjski. Stabilna sytuacja polityczna, a także międzynarodowe ratyfikowane układy stawiają to państwo w dobrym świetle na arenie międzynarodowej, jako pewnego partnera i bezpieczną przystań. Największym obecnie problemem, z jakim borykają się Łotysze, jest stopniowe wyludnienie. Między 2000, a 2011 rokiem, liczba ludności zmniejszyła się prawie o 300.000 osób, co przy państwie wielkości Warszawy, jest wartością wręcz astronomiczną. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w emigracji, niskiej dzietności i słabej sytuacji socjalnej obywateli. Z takimi problemami borykają się zresztą wszystkie inne poradzieckie republiki leżące w Europie Wschodniej. Nic jednak nie wskazuje, by ten trend miał się zmienić. Nie ma to jednak wpływu na potencjalnych inwestorów, ponieważ Łotysze tanią siłę roboczą poszukują u swojego zachodniego sąsiada, sami będąc dość dobrze wykształceni. Należy jednak pamiętać, iż Łotysze wyjątkowo mocno walczą z wszelkimi objawami korupcji, malwersacji i przejawom unikania opodatkowania. Jest to naród dość mocno dbający o zgodność prawną wszelkich działań. Zwróćmy uwagę iż jest to europejski, rozwinięty kraj, przestrzegający prawa międzynarodowego, więc wszelkie próby omijania podatków mogą zakończyć się procesem karnym.
Oprócz walorów biznesowych warto również zainwestować tym kraju z racji jego bogatej kultury i historii, która przyciąga tysiące turystów zarówno z Europy jak i ze świata.
Jesteś zainteresowany założeniem spółki na Łotwie? Skontaktuj się z nami.

Zakładanie spółki z o.o. na Łotwie
4.56 (91.11%) 9 votes

Tags:

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 8:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek