Zakładanie spółki w Czechach – spółka s.r.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością s.r.o. w Czechach

Mówi się, że Polacy coraz chętniej przenoszą swoje biznesy za granicę, a docelowym kierunkiem często są Czechy. O zasadach prowadzenia działalności gospodarczej u naszych bliskich sąsiadów mówi się, że są prostsze, a fiskus jest o wiele bardziej przewidywalny. Dlatego też przyjrzymy się dzisiaj bliżej uwarunkowaniom, jakie panują w tym niewielkim, śródlądowym kraju Europy Środkowej, będącym zarazem jednym z 30 najbogatszych krajów świata.

Z poniższego tekstu dowiesz się między innymi:
– co wyróżnia Czechy spośród innych krajów, w których Polacy zakładają działalność
– czym jest „společnost z ručením omezením”, czyli czeski odpowiednik spółki z o.o.
– jakie wymagania stawia przed nami założenie spółki w Czechach
– jak wygląda procedura jej założenia
– z jakim opodatkowaniem musisz się liczyć
– jakie korzyści płyną z prowadzenia spółki s.r.o. w Czechach

Czechy należą do krajów o najstabilniejszej gospodarce pośród wszystkich państw post socjalnych, będąc przy tym określane jako miejsce otwarte, wręcz zachęcające do działania jej mieszkańców, ale też i zagranicznych inwestorów. Wszystkich zainteresowanych założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach (a jest to najpopularniejsza forma w tym kraju, stanowiąca ponad 90% zakładanych spółek) na miejscu czeka zdecydowanie mniej barier niż w innych krajach.

Proces zakładania spółki w Czechach

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym kraju trwa od dwóch do czterech tygodni, (ostatecznie w planach jest, aby cały proces z czasem nie trwał dłużej niż tydzień), a koszty tego przedsięwzięcia są niskie- w szczególności, iż od pewnego czasu, minimalny kapitał zakładowy dla nowych spółek to tylko symboliczna -1 korona czeska (w momencie pisania tego tekstu kurs korony równy jest zaledwie 0,16 zł). To ogromna różnica w porównaniu do naszego kraju, gdzie kapitał zakładowy nie jest bardzo wysoki, bo wynosi 5 tys. zł, to jednak wciąż nie można nazwać tej kwoty symboliczną, a w pewnych przypadkach, w szczególność na początku ścieżki kariery, może stać się przysłowiowym „Być albo nie być” dla naszej spółki.

Idąc dalej, kolejne ograniczenia są znoszone w przypadku inwestorów zagranicznych i dla nabywania majątku przez spółki. Wymieniane jest to jako jedne z powodów, dla których firmy wręcz „uciekają” do Czech. Prostszy system podatkowy oraz liczne ulgi i przywileje powodują, że to właśnie Czechy stają się alternatywą dla mieszkańców wielu krajów, którzy pragną łatwiejszej drogi w biznesie. Już sam jej początek, czyli założenie spółki, jest o wiele prostszy i krótszy niż w Polsce. Wymogi związane ze sprawozdawczością podatkową są minimalne, a dosłownie wszystkie czynności mogą odbywać się drogą elektroniczną. Jest to coś, czego bardzo brakuje przedsiębiorcą w Polsce. Możliwość składania wszystkich deklaracji przez Internet byłoby ogromnym ułatwieniem, usprawniającym obieg informacji dla organów skarbowych. Mimo że możliwości związane z Internatowymi platformami rosną z roku na rok, wciąż można się spotkać ze zdziwieniem zagranicznych inwestorów nieprzyjeżdżających do Polski.

Na tej drodze czeka też wiele, drobnych, acz przyjemnych ulg i „bonusów”, których nie uświadczymy w naszym kraju. Dla przykładu można tu pokazać sytuacje związaną z zakupem i eksploatowaniem pojazdów w spółce. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej działalności, czeskiej spółce z miejsca przysługuje zwrot zapłaconego podatku (np. akcyzowego) od zakupu samochodów. Odliczenie pełnego podatku VAT od paliwa też jest o wiele bardziej uproszczone i możliwe nawet dla samochodów prywatnych. Tutaj znowu można wspomnieć o fakcie, iż dla zagranicznych inwestorów, sposób, w jaki w Polsce rozliczany jest podatek VAT od paliw. Jest zwyczajnie niezrozumiały. Tego typu „smaczków” na naszej drodze jest dużo więcej, a wszystko to przekłada się solidną optymalizację kosztów.

Jedną rzeczą, którą chwalą sobie polscy przedsiębiorcy zakładający czeską spółką s.r.o. , jest to, iż czynnik ludzki nie odgrywa tak znaczącej roli w interpretacji działań przedsiębiorców przez urząd skarbowy. W Polsce często można spotkać się z zupełnie odrębną interpretacją tych samych działań firmy, w zależności od szerokości geograficznej. Pojawia się o wiele więcej interpretacji, a to, czy kontaktujemy się z danym organem w Warszawie, czy we Wrocławiu, nie powinno mieć żadnego przecież wpływu. Sytuacja ma się zupełnie inaczej w Czechach, fiskus w tym kraju słynie z o wiele większej przewidywalności i mniejszej „uznaniowości”, a więc czynnik ludzki ma o wiele mniejszy wpływ (chyba że mówimy o „relacjach” z podatnikiem- pod tym kątem, czeskie urzędy mają bardziej „ludzką twarz”, są przyjazne i mniej restrykcyjne).

Głosy przedsiębiorców brzmią podobnie, w Czechach nie czujesz się jak potencjalny złodziej – będąc kontrolowany przez różne organy, ma się wrażenie, że te chcą sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – pomóc, a nie koniecznie doszukać się jakiegoś przewinienia i wlepić nam kare.W niektórych aspektach można mówić o jeszcze większych dysproporcjach względem polskich i czeskich regulacji, więc szukanie przywilejów, czy chociaż lepszego traktowania za granicą możemy uznać za usprawiedliwione.

Przyjrzyjmy się bliżej technicznym aspektom założenia działalności w Czechach. W kraju tym prowadzenie działalnośći oparte jest o dwa akty prawne:

– kodeks handlowy (Obchodní zákoník)
– prawo działalności gospodarczej (Živnostensky zakon)

Rodzaje spółek w Czechach

W Czechach wyróżniamy też kilka rodzajów spółek:
– spółka jawna, czyli „veřejná obchodní společnost” – w skrócie v. o. s
– spółka komandytowa, czyli „komanditní společnost” – w skrócie k. s
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli „společnost s ručením omezeným” – w skrócie s r. o.
– spółka akcyjna, czyli „akciová společnost” – w skrócie a. s
– spółdzielnia, czyli „družstvo”

Spółkę s r. o. mogą założyć wszystkie osoby fizyczne i prawne- tak samo, jak w Polsce, wymagana jest tu akt założycielski / umowa spółki, która powinna być podpisana przez wszystkich założycieli.
Niezbędna jest tutaj forma aktu notarialnego- możliwe jest tutaj założenie spółki również przez pełnomocnika, niezbędne jest wtedy poświadczenie urzędowe.
O akcie założycielskim mówimy przy zakładaniu spółki przez jedną osobę, podobnie jak w Polsce oraz umowie spółki przy większej liczbie założycieli. Konieczne jest uiszczenie kapitału zakładowego w koronach czeskich, a tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jego minimalna wysokość to zaledwie jedna korona czeska.

Za moment powstania spółki s r. o. bierze się dzień, w którym ta została wpisana do rejestru handlowego- wniosek o taki wpis musi zostać złożony do 90 dni od podpisania umowy założycielskiej. S r. o. to najprostsza i najpopularniejsza forma spółki kapitałowej, jaką możemy założyć w Czechach, chociaż ta ma osobowy charakter z racji tworzenia jej przez wspólników- tych maksymalnie może być pięćdziesięciu.

W nazwie naszej spółki musi znaleźć się „společnost z ručením omezením” lub sam skrót „spol. s r. o. “ „(”ewentualnie tylko „s r. o. „). Istotne jest tutaj, aby wybrana przez nas nazwa nie była zbliżona do nazwy innego przedsiębiorstwa, co reguluje Kodeks handlowy (sam skrót „s r. o. ” nie jest wystarczającym wyróżnikiem dla naszej nazwy).
W umowie spółki, oprócz nazwy, muszą znaleźć się takie elementy jak jej siedziba, wykaz wspólników (z określoną nazwą i siedzibę dla osób prawnych, czy też imieniem /nazwiskiem i miejscem zamieszkania dla osób fizycznych), przedmiot naszej działalności, wysokość kapitału zakładowego, jak rónież wysokość wkładu pojedynczych wspólników z zaznaczeniem terminu i sposobu jego wniesienia. W dokumencie dalej wymienia się nazwiska i miejsce zamieszkania osób reprezentujących spółkę (z zaznaczeniem zakresu, w którym spółka jest reprezentowana), dane osobowe członków rady nadzorczej (oczywiście, jeśli ta została utworzona) oraz kilka innych istotnych informacji określonych przez Kodeks Handlowy (jak, chociaż by prawa i obowiązki wspólników).

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru handlowego musimy być pewni, że ten podpisany został przez wszystkie osoby reprezentujące spółkę. Istotne jest też, będąc obywatelem innego kraju, posiadanie zaświadczeń o niekaralności, tak z czeskiego, jak i polskiego rejestru karnego, oraz dokumentu zaświadczającego o niezaleganiu w podatkach w Czechach.
Organem o najwyższym priorytecie wspol. s r. o jest walne zgromadzenie wspólników- to ono podejmuje najważniejsze decyzje w spółce, takie jak: powołanie i odwołanie osób ją reprezentujących, zmiany w jej umowie, zatwierdzenia sprawozdań finansowych itp. (jeśli umowa spółki przewidywała powstanie rady nadzorczej, to wolne zgromadzenie decyduje o jej składzie).
Zarząd w spol. s r. o może być jednoosobowy- bardzo ważne jest to, że wszyscy członkowie zarządu nie muszą być zatrudnieni w spółce. Nawet jeśli zarząd jest jednoosobowy, nie ma konieczności płacenia ubezpieczenia społecznego przez jedynego jego członka! Bardzo dużym ułatwieniem jest też fakt, że w czeskiej spółce jednoosobowej decydentem jest jej właściciel. Powoduje to brak obowiązku zwoływania zgromadzenia wspólników- i tak w tej, jak i w wielu czynnościach, obecność notariusza jest zbędna.

Statutowym organem spółki zarząd reprezentujący spółkę na zewnątrz (jednatel společnosti). Zazrąd może być jednoosobowy. Jeżeli osób takich jest więcej niż jedna, każda z nich ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki na zewnątrz, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Ograniczenie uprawnień osób do reprezentowania spółki na zewnątrz może wynikać z umowy spółki, statutu lub uchwał walnego zgromadzenia.
Prowadząc spółkę w Czechach możemy, tak samo jak w Polsce, być spokojni o swoje interesy dzięki odrębnej odpowiedzialności finansowej, uzależnionej od wysokości kapitału zakładowego. Należ tylko mieć na względzie, iż spółki z minimalnym wkładem, będą odbierane mniej „prestiżowo” niż w Polsce- w końcu to „tylko” 1 CZK.

Zalety czeskiej spółki s.r.o.

Podsumowując, wymieńmy więc główne korzyści płynące z założenia firmy w Czechach
– Liczne zwolnienia podatkowe od przychodów (niższe dla działań ekologicznych lub związanych z badaniami i rozwojem)
– Możliwość komunikacji elektronicznej ze wszystkimi urzędami prawie w każdym przypadku.
Niskie podatki: 15% i 22% od osób fizycznych i 19% od osób prawnych w przypadku podatku dochodowego, 21% i 15% dla podatku VAT przy wyższej kwocie wolnej od podatku niż w Polsce, tylko 15% podatku od dywidendy.
– Uproszczona ewidencja księgowa (jeszcze prostsza dla spółek jednoosobowych i tych niebędących płatnikiem VAT)
– Podpisanie przez Polskę z Czechami umowy dotyczącej uniknięcia podwójnego opodatkowania.
– Proste i przejrzyste przepisy oraz duża tolerancja do drobnych spóźnień w opłacaniu składek.
– Składki i emerytury uzależnione od uzyskanego dochodu
– Zachowanie zasad domniemania niewinności w kwestiach skarbowych.
– Brak konieczności opłacania VAT-u w cenie samochodu, zwrot podatku akcyzowego.
– Możliwość odliczenia całej wartości podatku Vat od paliwa, jak i naprawy i częśći zamiennych dla samochodu.

Warto też zaznaczyć, że istnieje możliwość założenia oddziału polskiej spółki z o.o. na terenie Czech, czyli tzw. „organizacni slozka”. Nie jest to wtedy odrębny podmiot prawny, tylko integralna część polskiej spółki. Taki oddział wpisywany jest do czeskiego odpowiednika KRS, dająć nam możliwość uzyskania lokalnego numeru REGON. Wymagane jest dostarczenie wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie przedsiębiorstwa poza terytorium Czech. W Rejestrze Handlowym wpisuje się dane dotyczące kierownika oddziału, który został powołąny w Czechach wraz z jego miejscem zamieszkania.

Wszystkie te różnice i podobieństwa między polską a czeską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powodują, że coraz chętniej podejmujemy się działalności u naszych sąsiadów. Warto zapoznać się bliżej z zagadnieniami związanymi z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym kraju, w szczególności, że te są o wiele bardziej „przystępne” dla początkujących przedsiębiorców.
Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem firmy w Czechach, skontaktuj się z nami.
W następnym tekście na naszym blogu przedstawiamy Ci czym jest zgromadzenie wspólników spółki z o.o..

Zakładanie spółki w Czechach – spółka s.r.o.
3.1 (62.01%) 388 votes

Tags: ,

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 8:00- 16:00
+48 737 40 40 30

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 40 40 30
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek