Zakładanie spółki na Słowacji

Firma na Słowacji – Rejestracja spółki s.r.o. na Słowacji

Słowacja, nasz południowy sąsiad, kojarzy się przede wszystkim z Tatrami i językiem słowacki, bardzo podobnym do czeskiego. Państwo to, stojące na podobnym poziomie rozwoju co Polska, oferuje bardzo ciekawe podejście do inwestorów, znacznie ułatwiające im prowadzenie biznesu w tym małym, aczkolwiek ciekawym z punktu widzenia finansowego państwie. Co prawda, w rankingach wolności gospodarczej jego wyniki kształtują się podobnie jak Polski, lecz praktyka pokazuje co innego. Podejście do firm prywatnych jest tam zupełnie inne, co nie tyczy się tylko Słowacji, dlatego istnieje duże zainteresowanie na rejestrowanie spółek i firm za granicą, w innych państwach członkowskich UE, takich jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa oraz tak zwanych „rajach podatkowych”, lecz przytoczone wcześniej państwa, z oczywistych względów, się do nich nie zaliczają.

Słowacka spółka z o.o. – S.R.O

Słowacki odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to S.R.O, czyli „spoločnosť s ručením obmezeným”. Jej kapitał zakładowy wynosi 5000 Euro, a czas zakładania kształtuje się w granicach dwóch, do trzech tygodni. Brak wielu formalności i bardziej przejrzyste prawo podatkowe, spowodowały wysyp firm oferujących założenie firmy w Bratysławie, za niewielkie pieniądze załatwiając wszelkie formalności, lub oferując gotową spółkę do kupienia. Ta druga oferta kierowana jest najczęściej do osób, chcących rozpocząć działalność jak najszybciej. Gotowe spółki najczęściej nie posiadają, lub posiadają określoną historię i są oferowane przez wcześniej wspomnianych przedstawicieli.

Kto może założyć spółkę z o.o. na Słowacji?

Obywatele Polski, jako obywatele Unii Europejskiej posiadają ułatwione zadanie, ponieważ mogą bez większych problemów założyć spółkę S.R.O na Słowacji. Wymagana jest pełnoletniość i posiadany wypis o niekaralności (tłumaczony jest on na miejscu, na język słowacki), z polskiego rejestru karnego. Założyciel nie może także mieć zaległości w podatkach i innych należnościach publicznoprawnych.

Podsumowując, spółkę na Słowacji może założyć obywatel Polski (lub innego państwa Unii Europejskiej), posiadający pełną zdolność cywilnoprawną.

Proces zakładania spółki s.r.o. na Słowacji

Cały proces zakładania spółki na Słowacji, jest dosyć prosty, aczkolwiek warto skorzystać przy nim z fachowej pomocy firm, lub prawników, ewentualnie tłumacza. Oto jego przebieg:

 • Spotkanie wspólników na Słowacji i podpisanie tak zwanego „spolocenska zmluva”, czyli umowy założycielskiej. Następnie podpisywane są przytaczane wcześniej dokumenty (patrz 1.) oraz wzory podpisów.
 • Wszelkie umowy, musi poświadczyć słowacki notariusz (aczkolwiek forma aktu notarialnego nie jest wymagana).
 • Wniesienie do banku wkładu 5000 Euro (należy to dokonać jeszcze przed rejestracją, ponieważ bez tego spółka s.r.o. nie może zostać wpisana do rejestru). Można jednak go podjąć z powrotem, po zarejestrowaniu spółki.
 • Złożenie wniosku o rejestrację (około 3 tygodnie oczekiwania).
 • Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, spółka s.r.o.może otworzyć konto bankowe ( tu potrzebne są dowody tożsamości i uprawnienie do samodzielnego reprezentowania spółki, w przypadku gdy dokonuje tego jedna osoba).
 • Osoby prawne podlegają dodatkowo rejestracji w słowackim rejestrze handlowym, który jest prowadzony we właściwym sądzie okręgowym (Okresný súd).
  Wymagane jest przy niej posiadanie określonych dokumentów, aczkolwiek ich zakres nie wykracza ponad to, co potrzebujemy przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak widzimy, rejestracja spółki S.R.O. jest stosunkowo łatwa i można jej dokonać dokonując praktycznie tylko dwóch wizyt na Słowacji, co jest znaczącym ułatwieniem dla każdego przedsiębiorcy.

  Rodzaje spółek na Słowacji

  Na Słowacji można znaleźć różnorakie rodzaje spółek. Są to:

 • Akcyjna (Akciová společnost’)
 • Z ograniczoną odpowiedzialnością (opisana w artykule)
 • Jawna (Verejná obchodná spoločnost’)
 • Komandytowa (Komanditná spoločnost’).
 • Największą popularnością wśród zagranicznych przedsiębiorców, są jednak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to z ich specyficznego charakteru i łatwego sposobu zakładania.

  Zalety spółki z o.o. na Słowacji

  Słowackie rządy od lat zachęcają zagranicznych inwestorów do lokowania tu kapitału, ze względu na dobre położenie, liberalne podejście do prawa finansów i kontroli. Spowodowało to w ostatnich latach przybycie na Słowację takich koncernów jak Volkswagen, Kia, Peugeot, czy Samsung.
  Dąży się do liberalizacji prawa podatkowego i ułatwiania wszelkich formalności. Do tego, wiele spraw urzędowych można załatwić przez internet, co jest niewątpliwym atutem, przy prowadzeniu działalności poza granicami Polski.

  Zalety założenia spółki na Słowacji można mnożyć w nieskończoność. Przede wszystkim są to:

 • Dużo mniejszy stopień sformalizowania, niż ten obecny w Polsce. Zgromadzenie wspólników może mieć miejsce w Polsce, a kadencje dyrektorów nie są określone latami, co oznacza że mogą być oni powoływani na stałe.
 • Niskie obciążenia podatkowe, stawki podatku dochodowego wynoszą 19% i 25% i chociaż podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest wyższy niż w Polsce (22%), to inne ułatwienia niwelują tę wadę. Wymienić tu można niskie koszty rejestracji samochodów, brak problemów z odliczaniem VAT w przypadku pojazdów osobowych i łatwość w odliczaniu tego podatku od kosztów paliwa. Warto pamiętać o tym w kontekście bliskości do granic Słowacji i bezproblemowej możliwości poruszania się autem zarejestrowanym na Słowacji w Polsce, co wykorzystuje wielu przedsiębiorców.
 • Brak podatków od dywidendy.
 • Niższe koszty pracy. Słowacy choć posiadają zarobki zbliżone do naszych rodaków, to koszty dla pracodawcy są tu o wiele niższe niż w kraju.
 • Koszty uzyskania przychodu, także są rozpatrywane bardziej na rękę przedsiębiorców, wszystko co związane z działalnością spółki (imprezy firmowe, spotkania biznesowe) mogą na podstawie paragonów (a nie tylko faktur) być uznane kosz uzyskania.
 • Podatek VAT wynosi 20%, a limit obrotu zwolnionego z opodatkowania wynosi 49.700 Euro, a więc jest wyższy niż w Polsce (150.000zł).
 • Bliskie położenie do polskich miast (Kraków, Rzeszów, Konurbacji górnośląskiej).
 • Dobra sieć dróg, ciągle rozbudowywana.
 • Granica z Austrią (i bliskie położenie stolic obu państw), Węgrami, Czechami, Polską i Ukrainą z którymi Słowacja prowadzi ożywiony handel.
 • Waluta Euro, ułatwiająca wszelkie rozliczenia.
 • Bliskość kulturowa i język podobny w wielu aspektach do polskiego.
 • Słowacka spółka s.r.o., może nabywać nieruchomości w Polsce, bez żadnych specjalnych zezwoleń.
 • Przy odpowiednim charakterze pracy, przedsiębiorca może opłacać (znacznie mniej obciążający niż w Polsce) ZUS na Słowacji.

  Struktura spółki z o.o. na Słowacji

  Struktura spółki z o.o. na Słowacji jest podobna do polskiej. Do założenia spółki S.R.O wymagana jest minimum jedna osoba, ale wspólników może być maksymalnie pięćdziesięciu.

  Organy jakie występują w S.R.O:

 • Wspólnicy – Spolocnici. Założyciele spółki s.r.o., którzy muszą wnieść w nią wkłady.
 • Walne zgromadzenie – Valné Zhromaždenie (Zgromadzenie wspólników). Najwyższa rada w spółce s.r.o., której uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów.
 • Dyrektor – Konatelia. Powoływany i odwoływany przez Walne zgromadzenie.
 • Spółka s.r.o. może mieć więcej niż jednego Konatelia, lecz musi być wtedy określony sposób jej reprezentacji, to znaczy wskazanie czy dany dyrektor może działać w interesie spółki samodzielnie, czy wymaga się ich współdziałania. Należy pamiętać, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki.

 • Rada nadzorcza -Dozorná rada (nie jest wymagana), jako organ kontrolny.
 • Wszystkie te organy mają podobne zadania i uprawienia jak ich polskie odpowiedniki, co ułatwia odnalezienie się w słowackich przepisach.
  Do tego przepisy ich dotyczące są jasne i klarowne.

  Koszty związane z założeniem spółki S.R.O na Słowacji

  Koszty założenia spółki s.r.o. są niewielkie i niewątpliwie zalety posiadania wszelkiego rodzaju działalności na Słowacji, szybko je rekompensują.
  Przede wszystkim jest to opłata rejestracyjna wynosząca 165,75 Euro. Koszt poświadczenia podpisów i zapłata za tłumaczenia dokumentów, które nie są stałe, aczkolwiek można je oszacować w granicach 75 Euro.
  Jak widać opłaty te są bardzo niskie, ale należy do nich doliczyć koszt pośrednictwa wyspecjalizowanej firmy, tłumacza.
  Doliczyć należy też niezbędne wyjazdy na Słowację które należy wykonać w celu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.). Lecz tak jak wcześniej przytoczono, koszty przewyższają tu znacznie potencjalne zyski.

  Przydatne informacje

 • Warto korzystać z usług słowackiej księgowości. Opłaty są niskie, a eliminuje to możliwość niedopełnienia formalności, czy błędów.
 • Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 • Czas pracy na Słowacji wynosi 40 godzin tygodniowo.
 • Likwidacja spółki s.r.o., może trwać od 6 do 9 miesięcy.
 • Siedziba spółki s.r.o. musi znajdować się na terytorium Republiki Słowackiej.
 • 20% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowej Mochovce, co znacząco obniża koszty prądu, w porównaniu z Polską.
 • Ważną gałęzią przemysłu jest motoryzacja, ponieważ wiele koncernów, chętnie lokuje tam swoje fabryki. Do tego dużym producentem PKB jest branża hutnicza, relikt czasów czechosłowackich, aczkolwiek przynoszący duże zyski.
 • Turystyka nie jest filarem gospodarki, lecz z roku na rok się rozwija. Szczególnie chętnie odwiedzana jest Bratysława, Tatry, Słowacki Raj i kąpieliska termalne.
 • Euro, jako waluta Słowacji, czyni z niej pewne państwo do inwestycji i ułatwia rozliczenia międzynarodowe.
 • Podsumowanie

  Podsumowując, Słowacja jest bardzo dobrym miejscem do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, myśląc o działalności w Polsce, lub właśnie na Słowacji. Daje to ogromne korzyści finansowe, a rynek naszego południowego sąsiada jest otwarty na przedsiębiorców. Warto jednak, dobrze przemyśleć taką decyzję, a w razie wszelkich problemów kontaktować się z wyspecjalizowanymi firmami, lub kancelariami. Poleca się także kontakt z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową. Dzięki tym wszystkim plusom, od lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie prowadzeniem spółki z o.o. na Słowacji przez Polaków, co jest opłacalne dla każdego. Pamiętajmy, iż Słowacja jako członek Unii Europejskiej ma takie same prawa na rynku jak Polska, a obustronne przepisy są regulowane przez Komisję Europejską, przez co nie istnieją problemowe cła, czy kłopoty na granicach (Słowacja jest członkiem strefy Schengen). Dzięki ostatnim inwestycją drogowym, skraca się również czas podróży na Słowację, czy to samochodem, czy pociągiem. Wszelkie urzędy traktują petentów z powagą, dążąc do zapewnienia jak najszybszej i jak najbardziej fachowej obsługi. Warto więc wybrać ten kierunek, planując rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poza granicami naszego państwa.
  W tym miejscu przypomnieć jednak trzeba, iż rejestrowanie spółki poza granicami państwa, a działanie na terenie Polski jest różnie odbierane przez kontrahentów i mogą się wiązać z tym różnorakie problemy, więc musi to być przemyślana i dobrze uzasadniona finansowo decyzja.
  W następnym tekście możesz przeczytać jak założyć spółkę UAB( z o.o.) na Litwie.

  Zakładanie spółki na Słowacji
  4.02 (80.42%) 48 votes

  Tags:

  WARTO NAM ZAUFAĆ

  Gotowe spółki

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Kompleksowa obsługa

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Szybkość (24h)

  Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności.

  Otrzymałeś lepszą ofertę?

  Poinformuj nas o tym

  Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

  Infolinia 8:00- 16:00
  +48 737 40 40 30

  Siedziba

  BLW Corp Sp. z o.o.
  ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
  50-202 Wrocław
  NIP: 8982212043
  tel.: +48 737 40 40 30
  email: biuro@blwcorp.pl

  333Gotowych spółek
  24godziny średni czas na załatwienie formalności
  70wniosków przyjętych z sukcesem
  17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek