Jak założyć spółkę LTD w Anglii?

Rejestracja spółki LTD w Anglii

Założenie działalności w każdym kraju wiążę się z pewnymi formalnościami i szeregiem obowiązków, które trzeba spełnić, aby móc ją legalnie prowadzić. Bycie przedsiębiorcą obrosło już nawet w legendy i mity, mówiące o tym, jak ciężko jest rozpocząć i utrzymać własny biznes. I chociaż mówi się, że każda historia ma w sobie ziarno prawdy, zawsze bardziej wierzyliśmy w podręczniki, aniżeli zbiory opowiadań. Prawdą jednak jest, że niektóre wymagania, stawiane przed nami w Polsce, jeśli chodzi o własną firmę, mogą potencjalnie odstraszać przyszłych przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj wybierzemy się do Wielkiej Brytanii, aby tam założyć odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli „Limited Company”.

Z poniższego tekstu dowiesz się między innymi:
Czym właściwie jest Limited Company
jakie są wymagania spółki LTD
– jak wygląda sam proces rejestracji LTD
Jak wygląda prowadzenie spółki Limited
zalety i wady spółki LTD
kto może założyć spółkę LTD i dla kogo jest ona najlepszym rozwiązaniem
czy można prowadzić spółkę w Wielkiej Brytanii mieszkając w Polsce

Spółka LTD

Skrót LTD odnosi się do brytyjskiego „Limited Company”, będącego odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje kilka istotnych różnic względem polskiego odpowiednika, ale z założenia są to bardzo podobne jednostki organizacyjne. Jeden z bardzo istotnych wyróżników „in plus”, czyli własna osobowość prawna, charakteryzuje również spółkę LTD. Oznacza to, że Twoje pieniądze, a pieniądze Twojej firmy, zostają w separacji. Spółka LTD odpowiada tylko i wyłącznie wkładem do niej wniesionym, a ten w spółce LTD nie ma według brytyjskiego prawa minimalnej wysokości, jak obecne 5 tys zł w spółce z o.o..
Kolejnym wspólnym mianownikiem jest podział na właściwe funkcje w spółce, czyli Dyrektora, Sekretarza i Udziałowców, które mogą być osobami fizycznymi jak też podmiotami gospodarczymi. Spółka LTD jest w Wielkiej Brytanii najbardziej popularną formą prowadzenia działalności, będąc pierwszym wyborem nad jednoosobową działalnością gospodarczą nazywaną „Solo Trader”.

Samo jej założenie jest dość proste i szybkie, a w oczach innych, jest to wiarygodny rodzaj działalności. Nie trzeba być mieszkańcem, czy nawet rezydentem wielkiej Brytanii, aby zarejestrować w niej swoją działalność. Wystarczy, aby jedna osoba, pełniąca zarazem funkcje dyrektora i udziałowca, złożyła stosowny wniosek. Wspomniana wcześniej funkcja sekretarza, nie musi być osadzona. Dyrektor spółki LTD nie może pełnić zarazem funkcji sekretarza, a samych dyrektorów może być więcej. Przyjęte jest umownie, że standardowy kapitał zakładowy to 1000 GBP, podzielony na właściwą ilość akcji. Ogromną różnić w stosunku do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że nie ma wymogu wpłacenia kapitału przed założeniem spółki LTD- kwota ta jest tylko kwotą deklarowaną. Jest to duże ułatwienie w stosunku do norm panujących w naszym kraju, chociaż wysokość minimalnego kapitału zakładowego w Polsce ma zostać zmniejszona, to ten jest obligatoryjny.

Wszystkie informacje dotyczące siedziby firmy są niezbędne do rejestracji, a spółka LTD musi posiadać brytyjski adres (czyli na terenie Anglii, Szkocji lub Walii). Ostatnią kwestią jest nazwa nowo powstałego przedsiębiorstwa, które, podobnie jak w naszym kraju, kończy się formą prowadzonej działalności, czyli „Ltd. ” lub „Limited”. Pod poniższym linkiem można znaleźć rządową stronę, w której możliwe jest sprawdzenie, czy wybrana nazwa już istnieje:
https: //beta. companieshouse. gov. uk/.

Proces rejestracji LTD może zostać przeprowadzony na dwa sposoby. Jeden wymaga osobistego stawienia się w brytyjskim odpowiedniku Krajowego Rejestru Sądowego, czyli Companies House. Instytucja ta odpowiada za rejestracje rocznych sprawozdań spółek LTD i w niej możemy również uzyskać informację, czy wybrana przez nas nazwa jest lub była używana. Drugim sposobem jest wykorzystanie wsparcia zewnętrznej firmy, wyspecjalizowanej w zakładaniu spółek na terenie Wielkiej Brytanii. Takie rozwiązanie może nam dać większą pewność, iż wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, a same koszta z tym z wiązane nie są bardzo wysokie, w szczególności patrząc na koszt rejestracji jako takiej. Patrząc na poszczególne etapy, po wyborze nazwy, należy wskazać dyrektora spółki i ustalić kwestie udziałów, proporcjonalnie do których wypłacane są dywidendy. Występuje tutaj praktycznie pełna dowolność podziału. Kolejny etap to wybór siedziby firmy, która zazwyczaj znajduje się w innym miejscu, niż jej biuro. Częstą praktyką jest rejestrowanie firm pod bardziej prestiżowymi adresami jak chociażby w stolicy kraju.

Ważną kwestią, niezależnie od szerokości geograficznej, jest właściwe prowadzenie firmowej księgowości. W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku zatrudniania księgowego, więc kwestia tego, kto ją prowadzi jest kwestią otwartą – liczy się efekt. W tym przypadku również poleca się korzystać z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych biur księgowych, które zadbają o poprawne funkcjonowanie spółki LTD. System podatkowy w tym kraju jest chwalony przez większość przedsiębiorców, jako przychylny podatnikom. Spółka LTD musi również posiadać odrębne konto bankowe. Banki w Wielkiej Brytanii wymagają potwierdzenia danych wszystkich dyrektorów spółki oraz dokumentów poświadczających założenie samej spółki, czyli „certificate of incorporation” i „shares certificate” któe uzyskamy po rejestracji.

Przedsiębiorcy, podobnie jak w przypadku urzędu skarbowego, zazwyczaj chwalą sobie podejście do klienta, jakie prezentują brytyjskie banki, chociaż w całym zakładaniu nowej spółki, to powstanie nowego konta bankowego jest procesem najbardziej czasochłonnym.

Część kontrahentów, z którymi będziesz chciał podjąć potencjalną współpracę na terenie Wielkiej Brytanii, może wymagać, aby Twoja spółka przedstawiła właściwe ubezpieczenia. Najważniejsze, to Public Liability Insurance. Niezależnie czy mówimy o niewielkich, jednoosobowych firmach, czy większych podmiotach, może się okazać, że zostaniemy poproszeni o okazanie takiego ubezpieczenia przed popisaniem jakiejkolwiek umowy. Public Liability Insurance jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono Twój biznes od wszelkich kosztów sądowych, czy innych konsekwencji wynikających z błędów powstałych przy prowadzeniu spółki LTD. Takie ubezpieczenie ma indywidualny charakter, więc jest dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Dla przykładu, w sytuacji, w której doszłoby do nieprzyjemnych konsekwencji w wyniku prowadzonej przez nas działalności, jak pożar zakładanej przez naszą firmę instalacji, czy zawalenie się postawionej przez nią konstrukcji, powstałe w takim wyniku szkody pokrywa ubezpieczenie.

Podatki w spółce LTD

Kwestie podatkowe w spółce LTD, jak i składki ubezpieczeniowe, są również istotną kwestią tej formy działalności. Oczywiście, z założenie firma powstaje po to, aby przynosić jej właścicielom zyski. Te opodatkowane są tzw. „Corporation tax”, należnym od zysku firmy. Obowiązkiem każdej spółki jest złożenie stosownej deklaracji podatkowej po zakończeniu roku fiskalnego, nie później niż do 12 miesięcy po jego zakończeniu, a rzeczony podatek, należy wpłacić najpóźniej po 9 miesiącach. Progi podatku uzależnione są procentowo od przychodów, a jeśli te przekraczają 1,5 miliona funtów, corporation tax uiszczony może zostać w ustalonych ratach.

Limited Company nie musi być czynnym podatnikiem VAT. Konieczność rejestracji podatnika, bez względu od formy prowadzonej działalności, uzależniona jest od wysokości obrotów w danym roku fiskalnym. Wyjątkiem może być działalność handlowa na terenie Unii Europejskiej – bez tego, możemy nie mieć możliwości zakupu dóbr z zerową stawką VAT, inaczej rejestracja pozostaje dobrowolna. Rozliczenia związane z podatkiem VAT dokonuje się zazwyczaj kwartalnie.

Jeśli spółka zatrudnia pracowników, kolejnymi daninami są „Income tax” oraz „National Insurance”. Pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do naliczenia stosownego podatku od wynagrodzenia brutto oraz składki ubezpieczeniowej i odprowadzenia ich w imieniu swoich pracowników. Jeśli wysokość składek nie przekracza 1500 funtów miesięcznie, wpłat z tego tytułu również dokonuje się kwartalnie. Wszystkie powyższe sprawy reguluje lokalny urząd skarbowy, czyli Inland Revenue, i to do niego wędrują wszelkie zgłoszenia. Do tej instytucji należy również co rok złożyć stosowny raport dotyczący zatrudnionych pracowników.

Zatrudnienie w spółce LTD dyrektora prawie w całości jest jej kosztem. Jego wypłata umniejsza zyski, a tym samym zmniejsza Corporation Tax. Jest to podstawowy sposób wypłaty zysków z tego rodzaju działalności. Warto mieć ten fakt na uwadze ze względu na optymalizując kwestii podatkowych w firmie, jak i potencjalnych składek ZUS. W przypadku pensji na poziomie 670 funtów miesięcznie, do angielskiego ZUS-u nie musimy odprowadzać ani funta, dzięki względnie wysokiej kwocie wolnej od podatku.

Ogromną zaletą rozpoczęcia działalności w Wielkiej Brytanii, jest fakt jak szybko można podjąć faktyczną pracę firmy. Wiele przepisów jest uproszczone a sama procedura krótsza. Brytyjska spółka Limited to forma działalności rozpoznawalna wśród przedsiębiorców na całym świecie, łatwiej też jest pozyskać środki od inwestorów z różnych krajów. Istnieje nawet możliwość zakupienia własnych akcji przez LTD. Spółka odpowiada tylko wniesionym w nią kapitałem, a wysokość tego nie ma swojego minimum – nie ma tu problemu z jego utrzymanie, jak przypadku polskiej spółki z o. o.. Każdy pracownik spółki w Wielkiej Brytanii ma zagwarantowaną wysoką kwotę wolną od podatku, a dywidendy wypłacane do pewnej kwoty, są zdecydowanie niżej opodatkowane niż w Polsce.

Oddział spółki LTD w Polsce

Jeśli chcemy prowadzić interesy w Polsce, posiadając spółkę LTD zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, możliwe jest, że będziemy musieli założyć jej odział w kraju. Bez takiego oddziału mogą działać wszystkie firmy, o profilu działalności niewymagającej fizycznej obecności na terenie Polski. Oddział spółki LTD to osobny podmiot gospodarczy, będący alternatywą dla zakładania nowej działalności na terenie naszego kraju. Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów prowadzenia biznesu. Taki oddział ma wszelkie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwala wiec na rejestracje podatku VAT, ubieganie się o wszelkie zezwolenia i zatrudnianie pracowników. Wszystko to, bez wnoszenia kapitału zakładowego i wielu formalności, które występują przy rejestracji spółki z o.o. w Polsce.

Taki oddział odprowadza podatki od dochodu uzyskanych w Polsce na podstawie przepisów dotyczących księgowości panujących w kraju. Struktura przedsiębiorstwa zostaje jednak niezmienna w stosunku do spółki LTD, Funkcjonowanie polskiego oddziału reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Mówi ona między innymi o tym, że taki oddział może wykonywać tylko obowiązki będące zgodne z zakresem dotychczasowej działalności. Wymagane jest ustanowienie osoby reprezentującej zagraniczne przedsiębiorstwo na terenie kraju. Nadany musi zostać osobny numer NIP oraz REGON.

Wśród niezbędnych formularzy złożone muszą zostać: wniosek o rejestracje KRS-W10, dane osób reprezentujących we wniosku KRS-WK praz opis przedmiotu działalności we wniosku KRS-WM. Reprezentant spółki musi przedłożyć formularz KRS-WJ ze swoimi danymi, z poświadczeniem notarialnym ze wzorem podpisu. Jeśli działalność ma być prowadzona na podstawie akt założycielski, statutu lub umowy, odpis takiego dokumentu przetłumaczony na język polski również jest niezbędny. Jeśli działamy na podstawie wpisu do rejestru, tłumacz przysięgły musi sporządzić polską wersję aktu rejestrowego. Tak powstała jednostka legitymuje się pełną nazwą oryginalnej spółki, wraz z formą prawną w języku polskim i frazą „oddział w Polsce”. Firma, za działalność prowadzoną na terenie Polski, odpowiada całym swoim majątkiem. Oddziałów może być kilka, jednak każdy musi mieć prowadzoną oddzielną rachunkowość.

Podsumowując-Wielka Brytania jest najpopularniejszym krajem, w którym Polacy decydują się zakładać zagraniczną działalność. Stabilna gospodarka, przychylne urzędy i tańszy ZUS powoduje, że krajanie patrzą bardzo przychylnym okiem na spółki LTD, mimo pewnych ograniczeń w stosunku do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje wiele scenariuszy, w których taka forma działalności może być najkorzystniejszym wyborem dla przyszłego przedsiębiorcy.
Jeżeli jesteś zainteresowany czystą, gotową angielską spółką LTD lub chcesz zarejestrować spółkę LTD skontaktuj się z nami.

Jak założyć spółkę LTD w Anglii?
3.08 (61.56%) 77 votes

Tags: ,

WARTO NAM ZAUFAĆ

Gotowe spółki

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności

Kompleksowa obsługa

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności

Szybkość (24h)

Potrzebujemy średnio do 24 godzin na załatwienie wszystkich zleconych nam formalności

Otrzymałeś lepszą ofertę?

Poinformuj nas o tym

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Infolinia 9:00- 17:00
+48 737 404 030

Siedziba

BLW Corp Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda , nr 49, lok. 15
50-202 Wrocław
NIP: 8982212043
tel.: +48 737 404 030
email: biuro@blwcorp.pl

333Gotowych spółek
24godziny średni czas na załatwienie formalności
70wniosków przyjętych z sukcesem
17lat doświadczenia przy zakładaniu spółek